Helsinki Education Week
1–5.11.2021.

Helsinki Education Week ordnas i november 2021.

Lämna in evenemangsförslag
1
En veckolång fest för inlärning
Vill du ordna ett evenemang?
Skicka ditt förslag före den 5 oktober
5