Information

Helsingfors lär sig-temaveckan är en lärandefest. Evenemanget arrangeras i samarbetet med HundrED.

Helsingfors lär sig-temaveckan är en veckolång fest för inlärning i Helsingfors som synliggör det fantastiska arbetet i daghem, skolor och läroanstalter. Samtidigt får man lära sig av de bästa i världen och samarbeta med de internationella pedagogiska experter som kommer till staden.

Under Helsingfors lär sig-temaveckan kan vem som helst som intresserar sig för undervisningens framtid – från skolor till småbarnspedagogik och läroanstalter, från lärare till elever och från föräldrar till företag – ordna och delta i intressanta evenemang på olika håll i staden.

Helsingfors lär sig-temaveckan består av fem programhelheter:

  • Gör och testa-track omfattar olika slags workshoppar som ordnas av lärare och elever.
  • Prata och lyssna består av diskussionsmöten.
  • Nätverka och utveckla tillsammans bjuder på tillställningar för nätverksbildning och produktutveckling.
  • Besök och undersök erbjuder möjligheter att bekanta sig med olika undervisningsinnovationer och lärmiljöer. 
  • Led och inspirera fokuserar på utmaningarna för ledare inom utbildningsområdet.