Kontakt

Helsingfors lär sig-temaveckan är ett årligen återkommande evenemang. Under veckans gång ordnas flera olika öppna evenemang för alla som är intresserade av undervisning i Helsingfors. Avsikten är att synliggöra det fantastiska arbete som görs i Helsingfors skolor.

Evenemangen kan vara små eller stora, de kan vara riktade till studerande eller vårdnadshavare, till dem som arbetar inom småbarnspedagogik och utbildning, eller till alla helsingforsare.

Helsingfors stad fostrans- och utbildningssektor och HundrED ansvarar för evenemangshelheten. Du kan kontakta evenemangsteamet genom att sända e-post till adressen info@helsinkieducationweek.com