7.11.2023

En vecka fylld med nyanser och berättelser

På vilket sätt har djur inflyttande på elevernas välbefinnande? Hurdan är flexibla inlärnings miljöer? Förändras vuxna då unga växer upp? Hur kan man lära sig sociala färdigheter i specialundervisning med hjälp av konst? Till dessa frågor bland annat sökte man svar till under Helsingfors lär sig-temaveckan 2023. Veckan började med snö och kyla men atmosfären var mysigt.

Djur undervisade välbefinnande och ansvar

En av veckans första evenemang anordnades i Grundskola Vesalan peruskoulu, där besökande förskolegrupp fick bekanta sig med skolans trägård samt dess djur. Förskoleelever guidades av högstadieelever, som har genom gått djurskötarkurs. Djurskötare kallas även för “Kasvari”.

“Hur identifierar man att marsvinet är en flicka?” Vad äter ormar? Vad gör man ifall djuren blir sjuka? Förskoleeleverna hade mycket att undra över och lära sig. Djurskötarna berättade att de har lärt mycket av djuren och deras skötsel. Vad är det viktigaste du har lärt dig? “Ansvar”, svarar Nelli och Adeline enhälligt.

“Om djuret lider av något som du har låtit bli att göra, så förstår du att djuret är beroende av dig”, funderar nionde klassisten Adeline.


Från elever till lärare

En av de yngsta arrangörerna på temaveckan var Kerttu Saatsi som drömmer att bli matematiklärare. Hennes hybrid-evenemang i Grundskola Porolahden peruskoulu samlade deltagare båda på plats och på distans för att höra hennes tankar om matematikinlärning ur elevers synpunkt.

“Har en god matematik dag!”, önskade Saatsi i början av evenemanget och konstaterade att hon hade inte hört hälsningen tidigare av någon. Synd, eftersom matematik hörs till allas vardag. Det är viktigt att kunna motivera elever till matematik studier, säger Saatsi och funderar på olika sätt att kunna förverkliga det.

“Det här är tankeväckande”, säger skolans matematiklärare Jarno Pokka.


Helsingfors lär sig digi

På torsdagen lärde Helsingfors digi, då ett hundratal professionella inom fostrans- och utbildningssektorn samlade sig på stadshuset för att lära sig om digitala verktyg och inlärningsmiljöer. Läraren Rasmus Clement från Lågstadieskolan Oulunkylän ala-asteen koulu sökte inspiration av evenemanget och berättar att han hittat ett par goda idéer.

“Jag fick det som jag var efter. Jag vill inte att allt jag lärt mig blir ytligt och glöms. Det tar sin tid att hitta hur man implementerar allt i praktiken. Men det var ypperligt kult att se vad alla andra sysslar med.”

Läraren Maria Alen från Högstadieskolan Pakilan yläasteen koulu tar med sig “Elevens digitala lärstig”.

“Vi slås samman med en lågstadieskola, så en enhetlig digital lärstig intresserar speciellt mycket samt några Thinglink och Minecraft napp. Under temaveckan var det flera andra evenemang som intresserade mig men ett var samtidigt med detta evenemang och ett samtidigt med min undervisning. Annars hade jag deltagit i de där andra också!”