3D Lärmiljö

Tidigare år har ett stort antal lärare och andra yrkesverksamma inom området från hela världen deltagit i Helsingfors lär sig-temaveckan. Under veckan har de internationella gästerna deltagit i olika evenemang och besökt och bekantat sig med verksamheten i Helsingfors daghem, skolor och lärosanstalter. Det här gör vi genom att göra lärmiljöerna tillgängliga i 3D-format! 

Kom med och utforska den virtuella lärmiljön! 

3D Lärmiljön är öppen för alla intresserade under hela evenemangsveckan.

(Video på finska). 

Småbarnspedagogik

I Helsingfors ordnas småbarnspedagogik på daghem (även i form av skiftesvård), som familjedagvård och öppen småbarnspedagogisk verksamhet, exempelvis lekparksverksamhet. 

Besök de virtuella utrymmena för småbarnspedagogik i Helsingfors här: 

Inled besöket


Grundläggande utbildning

Grundskolan hör till vardagen för alla barn och unga som bor i Finland. Läroplikten innebär att barnet ska genomgå den grundläggande utbildningen. Föräldrarnas uppgift är att se till att barnet fullgör denna plikt.  

Helsingfors stad beviljar barnet en skolplats i en skola i det bostadsområde där familjen bor. I Helsingfors finns också privata och statsägda skolor.  

Besök de virtuella utrymmena för grundläggande utbildning i Helsingfors här: 

Inled besöket


Gymnasieutbildning

I gymnasiet studerar man mångsidigt olika ämnen. Till gymnasiets studieprogram hör modersmål och främmande språk, matematiska och naturvetenskapliga ämnen, humanistiska ämnen och samhällsämnen, religion eller livsåskådningskunskap, hälsokunskap och gymnastik samt konst- och färdighetsämnen. 

Helsingfors stads alla gymnasier har antingen en riksomfattande särskild utbildningsuppgift eller en gymnasiespecifik inriktning. Inriktningen enligt den särskilda utbildningsuppgiften kan vara bildkonst, naturvetenskaper, framställningskonst, idrott samt musik och dans. Den studerande kan välja kurser i det egna gymnasiet och andra gymnasier. Vid sidan om skolmiljön kan man studera mångformigt i olika inlärningsmiljöer och därtill utnyttjas informations- och kommunikationsteknik i studierna. 

Besök de virtuella utrymmena för gymnasieutbildning i Helsingfors här:

Inled besöket


Tillfälliga utrymmen

Under renovering eller nybyggnation kan fostrans- och utbildningstjänster flyttas till olika tillfälliga utrymmen, där lärandet sker tills det egentliga utrymmet är ledigt eller färdigt.

Besök de virtuella, tillfälliga lärandeutrymmena här: 

Inled besöket