17.10.2023

Evenemang också för elevernas vårdnadshavare

Helsingfors lär sig är främst riktad till dem som arbetar inom utbildning och fostran samt deras elever. Många av evenemangen är dock öppna för alla, och under veckan omfattar evenemang som säkert också intresserar vårdnadshavare. 

Observera att dessa evenemang är huvudsakligen på finska. Alla svenskspråkiga evenemang under veckan finns på webbplatsen helsinkieducationweek.com/se 

Vårdnadshavare är välkomna exempelvis till välbefinnandekaféet på yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopistos campus i Kvarnbäcken. I kaféet diskuterar man välbefinnandet, säkerheten och gemenskapen hos studerande och studie gemenskaper på andra stadiet. I Ode presenteras gymnasiers goda praxis för att främja välbefinnande och lärande.

I lekparken Kannelmäki kan man besöka kaféet Tänään tavataan som är en del av spädbarns- och barnfamilj verksamheten vid lekparker och familjehus. Kaféets verksamhet främjar diskussion på finska, möten och gemensamma aktiviteter mellan familjer med olika språklig och kulturell bakgrund. 

För grundskoleelevers vårdnadshavare erbjuds webbevenemang angående samarbetet mellan hemmet och skolan och möjligheterna inom föräldra verksamheten samt en presentation av elevens digitala stig, som ger en introduktion i systematisk och jämlik övning i digitala färdigheter i skolor.

Vårdnadshavare kan bekanta sig med tjänsten Aula, där barn och unga kan hitta verktyg till stöd för lärandet samt snabbt kontakta kuratorn, psykologen och hälsovårdaren i den egna skolan. Tjänsten omfattar också en chatt som gör det möjligt att diskutera med hälso- och socialvård experter även utanför skoltiden.

Hur kan man identifiera inlärningssvårigheter, stödja lärandet och göra studierna smidigare? Helsingfors finska arbetarinstitut ordnar en föreläsning där man får höra och diskutera inlärningssvårigheter.

Du kan anmäla dig till ett evenemang på varje evenemangs egen händelse sida. För att kunna anmäla dig ska du registrera dig med din e-postadress. Närmare uppgifter om evenemanget och dess målgrupp och tidpunkt samt om det ordnas på webben eller på plats finns under respektive program.

Hitta de rätta evenemangen för dig på programmets sida