11.10.2023

På alla sätt en internationell temavecka

Cirka hundra experter inom pedagogiska innovationer från runt hela världen kommer att delta i HundrED Innovation Summit, som hålls tisdagen den 31 oktober. Många av dem vill delta i Helsingfors lärande festveckans program men vill också dela med sig av sin expertis till Helsingfors publik och växla tankar med yrkespersoner från det nordliga Pisa-landet. Nedan är några höjdpunkter från de utländska experters evenemang som besöker under veckan:

Exploring Thriving Through Creative Arts

Detta evenemang uppmuntrar vuxna att absorbera kreativitet och hjälpa studenterna att hitta deras egna styrkor. Deltagarna har en möjlighet till att självutforska med de kända och ukända sidor av dem själva genom att använda kreativ konst. Evenemangets målsättning är att söka innovativa inlärningsmetoder, dela och bevisa unik kreativitet och samtidigt förstå hur kreativ konst kan stärka individer och främja livskunskapsutveckling.

Global Dialogues for Sustainable Education: Empowering Teachers and Students in ESD

Det här evenemanget om hållbarhet är riktat till lärare, studenter, beslutfattare och andra proffs genom att bjuda dem in till samarbete. Evenemangets målsättning är att underlätta målgruppens diskussioner, dela globala synvinklar och erbjuda deltagare innovativa arbetsredskap till hållbarhetsfrämjande inom utbildning. Oavsett om deltagarna är redan rutinerade i hållbarhetsfrågor eller helt nybörjare, detta evenemang lovar att inspirera dem för att påverka både inne och utanför klassrummet.

Achieving Harmony: Negotiation Skills for Educators

Lärarna är ofta de som är förmedlare i vardagens samspel med studenterna och föräldrarna, skolans administration och med de andra lärarna. Det som blir resultat är viktigt för undervisningens kvalitet. Denna två timmars interaktiv verkstad syftar till att erbjuda tips till lärare om hur de kan utveckla “alla vinner” eller med andra ord win-win-strategi on hur man löser olika problem. Verkstaden innehåller förmedlingsteori och en kort förmedlingssimulation på en mobilunderlag.

Compassion and Inclusion in Music Education

I evenemanget Medkänsla och inklusivitet i musikutbildning deltar man i diskussioner och lyssnar aktivt på varandras tankar, upplevelser och synvinklar relaterat till detta i ämne, speciellt till musikpedagogik. Dagens ungdomar känner en stor press att anpassa sig till det perfekta idealet, med störst betoning på den akademiska framgången. Det här leder oftast till att ungdomar förlorar känslan av individualitet och unikhet. Ändå vuxnas framgång oftast grundar sig på individualitet, originalitet och att söka på sin kallelse.

Why do children struggle with reading and how parents and teachers can help them

 Lingvist och skolteknologi entreprenör Anna Levinzons verkstad handlar utmaningar, som några av 6-11-åriga barn har med sin läsning och hur det påverkar deras akademisk föreställning. I evenemanget Anna framför vetenskaplig forskning relaterat till barnens läsning och berättar om konkreta tekniker som skulle kunna hjälpa barnen att utveckla större intresse till läsning