22.10.2021

Mer än 100 evenemang fulla av framtida färdigheter, rävar och hållbar utveckling!

Programmet för evenemangsveckan Helsinki Education Week har publicerats! Bland mer än hundra evenemang finns program för lärare, elever och föräldrar som intresserar sig för framtidens färdigheter. Klicka för att delta i den virtuella inlärningsfesten under den första veckan i november på: helsinkieducationweek.com/sv/events

I den här artikeln samlade vi 13 förhandstips på sporrande workshoppar och diskussionsevenemang.

Hur ska jag lära ut och lära mig framtida färdigheter?

Skolan är för framtiden. Förutom de egentliga skolämnena behöver vi färdigheter som hjälper oss att navigera i en värld som ständigt förändras. Under Helsinki Education Week dyker vi in bland de bästa rutinerna för framtida färdigheter, det vill säga inlärning, tänkande, kreativitet och samarbete.

Vårdnadshavare till barn i grundskoleålder uppmanas delta diskussionsevenemanget Tulevaisuuden tekijöitä kasvattamassa – Millaisia eväitä peruskoulu antaa tulevaan? Filosofen och faktaboksförfattaren Frank Martela berättar för sin del för professionella pedagoger om grundskolan som främjare av framtida färdigheter på Koulukoulu.fi:s evenemang.

I gestaltningen av framtiden ingår i väsentlig utsträckning även infallsvinkeln om hållbar utveckling. I workshoppen Toivoa ja toimintaa leder miljöpedagog Pinja Sipari och globalpedagog Eeva Kemppainen in lärare och pedagoger på temat hållbar utveckling via emotionella färdigheter och färdigheter i påverkan.

Som en del av veckan kommer det också att ordnas ett lanseringsevenemang för det utmärkta läromaterialet KETTU som kan användas för att konkret främja hållbar utveckling med barn i småbarnsfostran och förskoleundervisningen. Utformningen av en hållbar, meningsfull och jämställd framtid igen kommer att dryftas utifrån fenomeninlärningens perspektiv på diskussionsevenemanget Phenomenon-Based Learning Helps Learners To Shape Sustainable Future med lärare från Helsingfors och internationella experter.

Ge dig ut på en virtuell rundtur bland Helsingfors utbildningsinstitutioner

Gör en avstickare till Helsingfors utbildningsinstitutioner och delta i virtuella besök på engelska på daghemmet Franzénia, grundskolan på Busholmen, gymnasiet i Nordsjö eller filialen i Havshuset och filialen på Prinsessvägen.

Vill du förstå hur tekniken kan utnyttjas så kvalitativt som möjligt i undervisningen och för att öka gemenskapskänslan? Kom med och fundera kring möjligheterna som inlärningsspelen erbjuder i skolan inom den närmsta framtiden och kringspelfostran och grundskolelevernas spelbaserade lösningar tillsammans med experter. Delta i en workshop där du själv kan prova på, skapa och utforska virtuella inlärningsmiljöer med VR och AR. De här evenemangen är på finska.

Hur öka delaktigheten i och utanför klassrummet?

Upplevelsen av delaktighet ökar elevernas välbefinnande, framtidstro och tron på de egna möjligheterna. Det är därför eleverna och pedagogerna själva leder evenemangen under Helsinki Education Week.

Eleverna i 4B i Parkstigens grundskola lär ut grundläggande kunskaper i programmering åt elever i årskurs 3 till 6 i virtuella Scratch -workshops på finska och engelska. Månsas lågstadieskola, Staffansby lågstadieskola och Kottby lågstadieskola igen ordnar läsevenemanget Läs - Lue -Read som erbjuder lästips och intressant information om de positiva effekterna av att läsa.

Paula Degerman och Jani Kiiskilä från Helsingfors stads nätverk av utvecklarlärare bjuder in lärare och skolledningen att samtala om undervisningen i känslomässiga och interaktiva färdigheter i skolorna (på finska).

På evenemanget Teachers after Pandemic - True Stories from Hel and beyond kommer finska, norska och nederländska lärare att få möjlighet att träffas och samtala kring arbetet mitt under pandemin.

Vilka evenemang skulle du vilja delta i?
Läs hela programmet och anmäl dig här.