Helsinki Education Week

Temat för Helsinki Education Week är Nyskapande lärande

Helsinki Education Week ordnas i år online den 2-6 november.

Temat för Helsinki Education Week 2020 är nyskapande lärande. Under det gångna året har både elever och personal inom utbildningssektorn varit tvungna att anpassa sitt lärande och sina arbetssätt efter helt nya omständigheter. Vi vill uppmärksamma allt det fina arbete som görs för att förstärka elevernas aktiva roll i lärandet.

Teamet bakom Helsinki Education Week väljer ut de evenemangsförslag som bäst stämmer överens med årets tema. Alla evenemang ska vara gratis för deltagarna. Arrangörerna får ingen ersättning för att ordna evenemang.