3.9.2020

Infotillfälle för dem som är intresserade av att ordna ett evenemang ordnas den 10.9.2020.

På grund av coronasituationen ordnas Helsinki Education Week i år som en serie online-evenemang. Tidpunkten för evenemangshelheten är den 2–6 november 2020.

Liksom tidigare år, lyfter Helsinki Education Week fram pedagogiskt kunnande i Helsingfors och synliggör det fantastiska arbetet i våra daghem, skolor och läroanstalter såväl nationellt som internationellt.

Temat för Helsinki Education Week 2020 är nyskapande lärande.

Alla som verkar inom småbarnspedagogik och utbildning vid Helsingfors stad kan föreslå program, det vill säga virtuella evenemang. Evenemangen kan vara riktade till personal inom småbarnspedagogik och utbildning, elever och studerande, vårdnadshavare eller andra som är intresserade av lärande. Det virtuella genomförandet av evenemangen möjliggör deltagande från även andra delar av Finland och världen.

Förslag på evenemang ska lämnas in senast måndagen den 5.10.2020 kl. 16. Anvisningar för att lämna in evenemangsförslag.

Teamet bakom Helsinki Education Week väljer ut de evenemangsförslag som bäst stämmer överens med årets tema. Alla evenemang ska vara gratis för deltagarna. Arrangörerna får ingen ersättning för att ordna evenemang.

Vi ordnar ett virtuellt infotillfälle för dem som är intresserade av att ordna ett evenemang den 10 september kl. 14.30 via Teams Live. Anmäl dig här!