Helsinki Education Week
11.5.2021

Hur föreslår jag ett evenemang?

För tillfället är planen att genomföra evenemangsveckan enligt en hybridmodell. En del av evenemangen sker online, men målet är att det också ska ordnas evenemang på ort och ställe om pandemiläget tillåter.

Det virtuella genomförandet möjliggör deltagande från hela Finland och världen – skolor, daghem och läroanstalter, elever och studerande, lärare och vårdnadshavare eller andra som arbetar inom fostran och utbildning kan delta i intressanta evenemang på olika håll i staden.

Vill du skapa och lämna in ett förslag på evenemang? Den här artikeln förklarar de nödvändiga stegen. 


Viktigt att minnas

Alla förslag på evenemang ska skapas och lämnas in via Helsinki Education Week webbplatsen.

Förslag på evenemang ska lämnas in senast den 5 oktober 2021.

Teamet bakom Helsinki Education Week väljer ut de evenemangsförslag som bäst stämmer överens med årets tema Framtidens designers.

Alla evenemang ska vara gratis för deltagarna, man får ingen ersättning för att ordna ett evenemang.

I år ordnas alla evenemang helt och hållet online.

Programmet för Helsinki Education Week 2021 publiceras i oktober.


Skapa ett förslag på evenemang

För att skapa ett förslag på evenemang måste du registrera dig eller logga in på den här webbplatsen. Om du har en @edu.hel.fi-adress kan du logga in genom att klicka på Google-logotypen i inloggningsvyn.

Skapa ett förslag på evenemang genom att klicka på “Lämna in evenemangsförslag” på ingångssidan. Du kan skapa flera förslag på evenemang.

Använd webbformuläret och fyll i all relevant information för ditt evenemang. Informationen kan också redigeras och kompletteras senare under "Mina evenemang" i huvudmenyn.

I webbformuläret ombeds du välja den programhelhet som passar ditt evenemang bäst:

  • Hands On - workshoppar
  • Dialogue - diskussionsmöten
  • Network - möjligheter till nätverkande
  • Explore - arbets- och verksamhetssätt

Du ska också välja vilket program du vill använda för att hantera ditt evenemang (Google Meet, Teams, Skype, Annan), eftersom alla evenemang ordnas helt och hållet online i år.


Sänd in ditt förslag på evenemang

Efter att du har fyllt i och sparat all information för ditt evenemang i webbformuläret, kom ihåg att klicka på “Sänd för behandling”. Därefter behandlar evenemangsteamet ditt förslag.

Programmet för Helsinki Education Week 2021 publiceras i oktober. Om ditt förslag på evenemang väljs med till veckans program, publiceras ditt evenemang baserat på de uppgifter du har fyllt i webbformuläret.