21.8.2023

De första evenemang för temaveckan har publicerats!

Temaveckan, som arrangeras i slutet av oktober, närmar sig med stormsteg. Den sista dagen att skicka in ett evenemangsbidrag, den 15 september, är inte heller långt borta. Till skillnad från tidigare år publiceras förslagen inte på en gång när tidsfristen löper ut. Istället publiceras de första evenemangen redan i augusti för att ge inspiration till dem som ännu inte lämnat in sina förslag.

"Det skulle vara kul at se mer evenemang som är planerade av ungdomar"

– Vi har fått tiotals förslag på evenemang och programmet ser redan ganska mångsidigt ut, berättar Tommi Tiittala, pedagogisk expert vid Helsingfors stad som ansvarar för evenemangsgruppen. – Bidragen som kommit in hittills täcker alla pedagogiska målgrupper, från småbarnspedagogik till vuxenutbildning, och det finns evenemang både på finska och engelska.

Programmet innehåller evenemang med sådana teman som valfria STEAM-kurser och fenomenbaserad inlärning, inlärningssvårigheter, digitala miljöer och verktyg, vuxenutbildning i Helsingfors, kreativitet och klimatkrisen. Godkända evenemang publiceras på webbplatsen före slutet av september. Besökarna kan anmäla sig till de olika evenemangen ända fram till evenemangsdagen.

– Vi skulle gärna se fler evenemang riktade till vår svenskspråkiga publik, och det skulle vara kul att se mer evenemang som är organiserade eller planerade av ungdomar. Vi välkomnar dock alla slags förslag också för de målgrupper och med de teman som redan nämns i programmet. Tröskeln att ordna ett evenemang är mycket låg, och vi välkomnar alla sätt att delta, säger Tiittala.

Helsingfors lär sig-temaveckans program publiceras på webbplatsen helsinkieducationweek.com under september. Där kan också alla intresserade lämna in ett evenemangbidrag som utvärderas av arrangörerna. Förra gången temaveckan ordnades, år 2021, godkändes ett hundratal olika evenemang som lockade tusentals deltagare från hela Helsingfors och dussintals internationella experter inom lärande.

Du hittar de publicerade evenemangen på sidan “Program