18.11.2020

Skor som kan ladda mobiltelefonen – Helsinki Education Week inspirerade och engagerade många!

Helsinki Education Week ordnades den första veckan i november och förde samman personer intresserade av småbarnspedagogik och utbildning från hela världen. Under evenemangsveckan bjöds det på workshoppar, diskussioner, tillfällen för nätverkande och möjligheter bekanta sig med olika utbildningsinnovationer och lärmiljöer. I den internationella workshoppen Clean Energy Challenge reflekterade Helsingforselever bland annat över hur man kan ladda mobiltelefoner med hjälp av sina skor.

Helsinki Education Week bjöd på 108 olika virtuella evenemang, vilka fick över 2100 anmälningar. Ett evenemang var till exempel workshoppen Clean Energy Challenge, där eleverna hittade på nya slags innovationer inom energi. Centralt för workshoppen var elevdeltagande, innovation och kreativitet. 

”Det roligaste var att man fick använda sin fantasi och uppfinna nya saker”, säger Matilda Happonen, elev i årskurs tre vid Vattuniemen ala-asteen koulu. Entusiasmen var tydlig då eleverna bland annat uppfann eldrivna flygplan, matrobotar och bilar som går på vindkraft. En grupp hittade på särskilda skor och tyg som kan lagra kinetisk energi. ”Man skulle till och med kunna ladda sin mobiltelefon med dem”, funderade eleverna. 

Workshopen, som ordnades av de holländska utbildningsinnovatörerna Emer Beamer och Ina Concic, gick på engelska. ”Det var inte det lättaste i världen, men jag förstod helheten”, säger Matilda. Klasskamraten Casper Jutila fortsätter: ”De talade tydligt engelska och det gick bra att förstå.” 

Evenemangsveckan bjöd på tips för praktiskt arbete, inspirerande exempel, utbyte av erfarenheter – och mycket mer! 

”Helsinki Eduation Week firar samarbete och gemensamt lärande. Evenemangsveckan synliggör det högklassiga arbetet och verksamheten, undervisningen och lärandet i våra skolor, läroanstalter och daghem. Veckans evenemang betonar framgång, bästa praxis och kreativa lösningar. Många av våra intressenter presenterade också intressanta lösningar för att stödja lärandet”, berättar Marjo Kyllönen, chef för utvecklingstjänster vid fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors

”Evenemangsveckan riktar sig till lärare och andra yrkespersoner, barn- och elevgrupper, studerade och vårdnadshavare. I år bjöds det på såväl tips och verktyg för praktiskt arbete, som möjligheter att utbyta erfarenheter, lära sig av andra och nätverka. Våra internationella partners möjliggjorde därtill samarbete med utbildningsutvecklare från hela världen”, fortsätter Marjo Kyllönen. 

Hundra internationella innovationer inom utbildning 

Under samma vecka som Helsinki Education Week ordnades också HundrED Innovation Summit. Evenemangshelheten bjöd bland annat på evenemanget Global Collection 2021, som presenterade hundra internationella innovationer inom grundläggande och andra stadiets utbildning. Syftet med innovationerna är att utveckla och förnya utbildning på en global nivå.  

I år fokuserar över hälften av de hundra, utvalda innovationerna på utvecklandet av sociala och emotionella färdigheter. Fem stycken finländska innovationer inom utbildning valdes också med till samlingen: Arkki, HEI-skolor, Hello Ruby, Kide Science och School Day Wellbeing. 

År 2020 ordnades Helsinki Education Week för tredje gången. Till skillnad från tidigare år ordnades programmet helt och hållet online. Helsinki Education Week arrangeras av fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors i samarbete med HundrED