4.8.2021

Såhär skapas ett framgångsrikt evenemang! Föreslå en idé för Helsinki Education Week

Helsinki Education Week är ett internationellt sett unikt evenemang, eftersom det är de bästa undervisningsexperterna, lärarna och utbildningsproffsen själva som står för programmet. Inlämning av evenemangsförslag öppnas nu. Låt dig inspireras av fjolårets exempel och kom med dina egna idéer!

Hurdana lösningar stärker elevernas erfarenhet av aktivt engagemang och förbereder dem för framtidens samhälle? Helsinki Education Week, som anordnas 1–5 november, kommer i år att ha temat Framtidens skapare. Målet är att stärka framtidsfärdigheter hos barn och unga.

“Detta evenemang ger lärare och pedagoger möjligheten att utveckla kreativa lösningar och att dela med sig av insiktsfulla pedagogiska metoder, eftersom de är de bästa experterna inom lärande”, säger linjedirektören för utvecklingstjänster inom fostran och utbildning, Marjo Kyllönen.

Evenemangsförslagen kan vara stora eller små arbetsseminarier tillsammans med elever, kollegor och stadsbor, inspirerande diskussioner om ett aktuellt ämne eller nätverksevenemang som samlar ihop olika intressenter som vill lära sig. Vi samlade ihop tre tips från förra året för att inspirera till att skapa en idé.

Evenemangsveckan ordnas i enlighet med gällande riktlinjer för coronaepidemin. Huvudstadsregionen har gått in i spridningsfasen av coronaepidemin den 3 augusti 2021. Mot bakgrund av den aktuella sjukdomssituationen rekommenderar vi att man ordnar evenemang på ett sådant sätt att de kan genomföras virtuellt – om sjukdomsläget inte förbättras kan evenemang på platsen inte ordnas.

1. Gör lösningen av samhälleliga problem spännande

“Det roligaste var att man fick använda sin fantasi och hitta på nya saker”, utbrast tredjeklassaren Matilda Happonen från Hallonnäs lågstadieskola i Helsingfors förra året efter arbetsseminariet Clean Energy. Arbetsseminariet, som organiserades av Emer Beamer och Ina Concic, utmanade barnen att skapa kreativa energilösningar och att samtidigt tackla klimatkrisen. Matilda och hennes klasskamrater kom bland annat med en idé om skor som skulle kunna samla rörelseenergi. “Man skulle till och med kunna ladda en mobiltelefon med dem”, menade eleverna.

2. Identifiera färdigheter och dela det goda vidare

Kan din elev, kollega eller bekanta något som skulle kunna glädja även en bredare publik? Att lägga märke till och att dela färdigheter är kärnan i framtidsfärdigheter. Förra året på Helsinki Education Week lärde man sig allt från origami till att identifiera misinformation och att skapa inlärningsplattformar. Taivallahti grundskolas 11-åriga Kasper Olin, som hållit på med pappersvikning i över tre år och deltagit i World Origami Marathon, höll ett en timmes arbetsseminarium online, där deltagare i alla åldrar fick vika ett äkta japanskt origami av ett pappersark hemifrån. Under undervisningskonsult Ilona Taimelas och Bonnier-belönade undersökande journalisten Jessikka Aros arbetsseminarium riktat till högstadie- och gymnasieelever, fick man däremot lära sig att skilja fakta från fiktion. De lärare som var förtrogna med digital pedagogik anordnade ett arbetsseminarium för sina kollegor, där man fick skapa en lättanvänd inlärningsplattform med hjälp av Google och Office 365.

3. Den låga tröskeln lockar deltagare

Skulle du vilja ordna ett evenemang som inte är knutet till en viss tidpunkt? Månsas lågstadieskola och Kottby lågstadieskola ordnade förra året tillsammans en gymnastikutmaning, där eleverna utmanade varandra att motionera via skolornas Facebook-sidor. Man kunde delta i evenemanget enskilt eller tillsammans med andra, och det var inte knutet till en viss tidpunkt. Nordisk Skolchatt – Pohjoismainen Kouluchat-evenemanget å sin sida gav grundskolans elever en chans att få tala med andra elever på ett annat språk i korta fem minuters chattar. Evenemangen ordnades för 4–6-klassare och en annan för 7–9-klassare.

Blev du intresserad? Alla som lämnar ett evenemangsförslag kommer också att ha möjlighet att sparra och utveckla sin idé under hösten, så det räcker att ditt förslag innehåller idéns huvuddrag. Helsinki Education Week genomförs som ett hybridevenemang, det vill säga att evenemanget kan ordnas virtuellt eller på plats, om de coronariktlinjer som gäller under evenemangsveckan tillåter det.

Du kan lämna ditt förslag senast 5.10.2021