25.9.2023

Ordna ett evenemang som en del av programmet för temaveckan Helsingfors lär sig

Under temaveckan “Helsingfors lär sig” kan du arrangera program i anknytning till veckans tema. På denna webbplats under “Föreslå evenemang” kan evenemang föreslås för det officiella utbudet under veckan.

För vem avses evenemangen, var och när hålls de?

Framför allt för lärare och lärande, vårdnadshavare och invånare i Helsingfors samt för internationella experter inom lärande. Som evenemangsarrangör har du själv ansvar för att skaffa lokaler eller rätt att använda dem samt de tillstånd som behövs. Evenemanget kan ordnas var som helst under veckan i fråga.

Evenemangen ska ha en pedagogisk dimension, och de får inte vara tillställningar för försäljning eller marknadsföring av nya produkter eller tjänster. Kom ihåg att göra ditt programförslag med tanke på din målgrupp.

Hur anmäls ett eget evenemang?

Om du vill ha ditt evenemang med i det officiella programmet ska du lämna ett evenemangsförslag till oss där du anger

  • Namnet och huvudspråket för evenemanget
  • Evenemangsplatsen (fysisk eller/och på nätet) och tidpunkten
  • Målgrupperna
  • Programmet
  • Dina kontaktuppgifter

Du kan lämna ett evenemangsförslag genom att klicka på fliken “Föreslå evenemang” i den övre balken.

För att lämna ett förslag krävs identifiering t.ex. med Google-, Facebook-, LinkedIn-, Yle eller Microsoft-inloggning. Identifieringen kan också göras genom att registrera sig som användare med den egna e-postadressen.

Du kan registrera ditt förslag och återgå till det för komplettering innan du skickar det för bedömning. Förslaget registreras i dina evenemang, som du hittar genom att logga in och klicka på din bild/avatar i den övre balken.

När du är klar, kom ihåg att ange evenemanget färdigt för bedömning i basuppgifterna för evenemanget.

Hur väljs evenemang till programmet?

Evenemangsförslag kan lämnas till och med 15.9. Arbetsgruppen för temaveckan “Helsingfors lär sig” går regelbundet igenom evenemangsförslagen och väljer de slutliga evenemangen för programmet bland förslagen samt meddelar evenemangsarrangörerna personligen om godkännandet av evenemanget för temaveckan. Det färdiga programmet för temaveckan “Helsingfors lär sig” publiceras i september 2023.