17.10.2018

Helsinki Education Week programmet har publicerats

Helsinki Education Weeks program har publicerats. Anmälan till evenemangen har börjat. Evenemangen fylls upp i anmälningsordning.

Över 100 evenemang

Under Helsinki Education Week ordnas över 100 evenemang kring inlärning överallt i Helsingfors. En stor del av programmet ordnas i samarbete med internationella experter och utvecklare av pedagogik.

Evenemangen under Helsinki Education Week är avgiftsfria och öppna för daghemmens, skolornas och läroanstalternas pedagoger, barn, elever, studerande och föräldrar samt för alla andra som är intresserade av undervisningen i framtiden.