8.9.2020

Helsinki Education Week ordnas virtuellt i november – förslag på evenemang kan lämnas in fram till den 5 oktober

Helsinki Education Week ordnas i år som en serie online-evenemang. Tidpunkten är som vanligt i början av november, närmare bestämt den 2–6 november 2020.  

Liksom tidigare år firar Helsinki Education Week inlärning i Helsingfors på ett mångsidigt sätt. Temat för i år är Nyskapande lärande. Programmet lyfter fram elevernas och de studerandes aktiva roll i lärandet och samarbetet mellan olika aktörer.

”Under det gångna året har både elever och personal inom utbildningssektorn varit tvungna att anpassa sitt lärande och sina arbetssätt efter helt nya omständigheter. Helsinki Education Week uppmärksammar det här goda arbetet”, berättar Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning i Helsingfors.

Det virtuella genomförandet möjliggör deltagande från hela världen

”Tidigare Helsinki Education Week-evenemang och vår övriga internationella verksamhet har visat att Helsingfors och stadens skolor, daghem och läroanstalter väcker stort internationellt intresse. Helsingfors är en föregångare för lärande. Förra året deltog över 300 besökare från hela världen i Helsinki Education Week. I år genomförs evenemangshelheten virtuellt, vilket underlättar deltagande från hela Finland och världen”, säger sektorchef Pohjolainen.

”År 2020 har varit exceptionellt. Metoder för lärande har förändrats och nu om någonsin behöver vi samarbete och utbyte av god praxis över skol- och landsgränser”, konstaterar Saku Tuominen, kreativ chef på HundrED, evenemangets officiella samarbetspartner. ”Även om vi inte kan ordna några fysiska evenemang i år”, fortsätter Tuominen, ”kommer Helsinki Education Week att bjuda på många intressanta och givande evenemang.”

Förslag på evenemang kan lämnas in fram till den 5 oktober

Alla som verkar inom fostran och utbildning i Helsingfors kan föreslå program, det vill säga virtuella evenemang. Evenemangen kan vara riktade till personal inom fostran och utbildning, elever och studerande, vårdnadshavare eller andra som är intresserade av lärande.

Förslag på evenemang ska lämnas in senast måndagen den 5.10.2020 kl. 16. Anvisningar för att lämna in evenemangsförslag.

Teamet bakom Helsinki Education Week väljer ut de evenemangsförslag som bäst stämmer överens med årets tema. Alla evenemang ska vara gratis för deltagarna. Arrangörerna får ingen ersättning för att ordna evenemang.

Vi ordnar ett virtuellt infotillfälle den 10 september kl. 14.30 via Teams Live för dem som är intresserade av att ordna ett evenemang. Anmäl dig här.

Helsinki Education Week arrangeras av fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors i samarbete med HundrED.