3.10.2018

Helsinki Education Week ordnas för första gången i november – Helsingfors skolor öppnar sina dörrar för världen

Finland är en av föregångarna för inlärning i världen. Helsingfors och dess skolor, småbarnspedagogik och läroanstalter väcker stort internationellt intresse. Därför lanserar staden Helsinki Education Week som ordnas för första gången i november, den 5–9 november 2018. Avsikten är att det blir ett årligen återkommande evenemang. Målgruppen för evenemanget är förutom internationella experter på inlärning även pedagoger, elever, studerande och föräldrar från Finland och framför allt Helsingfors.

– Det finns fina skolor överallt i världen men få städer där alla skolor är av lika hög kvalitet som hos oss, säger Liisa Pohjolainen, direktör för fostrans- och utbildningssektorn.

– Vi värdesätter dock nyfikenhet och ödmjukhet. Vi vill också hela tiden lära oss av andra, fortsätter Pohjolainen.

Internationella experter på inlärning kommer till Helsingfors

Helsinki Education Week är en veckolång fest för inlärning i Helsingfors som synliggör det fantastiska arbetet i daghem, skolor och läroanstalter. Samtidigt får man lära sig av de bästa i världen och samarbeta med de internationella pedagogiska experter som kommer till staden.

– Alla vet att det är viktigt med nyfikenhet och kontinuerligt lärande i en värld i snabb förändring. Därför vill vi bidra till det internationella samarbetet, säger Pia Pakarinen, biträdande borgmästare för fostran och utbildning.

Programansökan till Helsinki Education Week pågår till 9 oktober

Under Helsinki Education Week kan vem som helst som intresserar sig för undervisningens framtid – från skolor till småbarnspedagogik och läroanstalter, från lärare till elever och från föräldrar till företag – ordna och delta i intressanta evenemang överallt i staden.

Evenemangen kan vara stora eller små, avgiftsbelagda eller avgiftsfria, och de kan föreslås före den 9 oktober på den officiella webbplatsen för Helsinki Education Week på www.helsinkieducationweek.com.

Helsinki Education Week består av fyra programhelheter:

• Hands On track omfattar olika slags verkstäder som ordnas av lärare och elever,

• Dialogue track består av diskussionsmöten,

• Network track bjuder på tillställningar för nätverksbildning och produktutveckling, och

• Explore track erbjuder möjligheter att bekanta sig med olika undervisningsinnovationer och lärmiljöer.

Programmet för Helsinki Education Week publiceras i mitten av oktober.

Den huvudsakliga arrangören av Helsinki Education Week är Helsingfors stad med HundrED och Helsingin Sanomat som sina officiella samarbetspartner.