28.10.2020

Helsinki Education Week bjuder på mångsidiga nätverksevenemang!

Helsinki Education Week 2020 är en veckolång fest för inlärning i Helsingfors, som synliggör det fantastiska arbetet som görs i stadens daghem, skolor och läroanstalter och möjliggör samarbete med internationella utbildningsexperter. Veckans tema är Nyskapande lärande och programmet betonar samarbete, välbefinnande och e-lärande.

Programutbudet delas in i fyra olika kategorier: Hands On, Dialogue, Network och Explore. Network kategorin omfattar mångsidiga nätverks- och produktutvecklingsevenemang.

Yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto ordnar två intressanta evenemang inom den här kategorin: Työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa - työllisty, työllistä ja kehity och Vocational growth with and inside of companies - principal and case. Evenemangen, som ordnas av Petra Morbin, gör dig bekant med samarbetet mellan yrkesutbildning och arbetsliv på både finska och engelska. Kom med och lär dig mera om sysselsättning inom yrkesutbildning och främjande av lärande utanför klassrummet. 

Vill du veta mera om hur finländsk fostran och utbildning främjas internationellt? Evenemanget Parenting Finland for Chinese Parents and Educators presenterar barn och ungas uppfostran och utbildning i Finland och redogör för hur det kinesiska skolsystemet kan lära sig av det finländska. Huvudtanken är att en bättre fostran och utbildning är nyckeln till barn och ungas välbefinnande. Evenemanget Localizing the Finnish model for China: High engaging student-centred pedagogy training for teachers fokuserar å sin sida på elevcentrerad undervisning och lyfter fram centrala delar av den finländska lärarutbildningen. Kom med och nätverka! 

Är du intresserad av EdTech-evenemang? Då är det här evenemanget perfekt för dig! XcitED 2020 behandlar heta och aktuella frågor inom utbildning och startup-företagens roll i helheten. Låter det intressant? Delta i nätverkandet! 

Bekanta dig med programutbudet på Helsinki Education Week webbplatsen och häng med för att få nya kunskaper och insikter!