17.11.2021

Helsinki Education Week är över – “Det bästa med veckan var att dela kunskaper”

Helsinki Education Week arrangerades för fjärde gången under första veckan i november. Evenemangsveckan samlade mer än 1 700 deltagare från hela världen runt frågor om framtidens kompetens. De 96 evenemang som ägde rum under veckan gav möjlighet att dyka ner i bland annat hemligheterna bakom hållbar utveckling och kodning, och att knyta kontakter med inhemska och internationella experter inom undervisning.

"Det var kul att vara lärare för andra elever"

Under evenemangsveckan var deltagarna mycket intresserade av hållbar utveckling. Vid lanseringen av boken som fokuserar på lärande i tidig ålder, introducerades den nya Kettu-modellen, som kan användas för att främja hållbar utveckling på ett konkret sätt, tillsammans med barn. Evenemanget lockade mer än hundra deltagare.

Under evenemangsveckan arrangerade eleverna från klass 4B från grundskolan Puistopolku i Vuosaari flera workshops om Scratch- kodning. Eleverna tyckte att workshoppen var utmanande, men givande. “Det var roligt att undervisa, vara lite som en lärare för andra elever, säger Noora .

Många av eleverna sa att de hade överlevt en spännande situation och lärt sig mycket. "Jag var verkligen stolt över mig själv och verkligen glad över att kunna lära andra", konstaterar en elev. Eleverna spelade också olika roller i utformningen och genomförandet av workshoparna. Liya säger att hon fick hoppa in som kodningslärare för en klasskamrat: "Jag blev uppspelt, även om jag var tvungen att handleda hela kodningen helt oförberedd, när min kompis tyvärr var sjuk. Men det var kul!"

Yrkeskunnande över haven

Under veckan anordnades även virtuella besök på engelska till olika utbildningsenheter i Helsingfors stad. Dessutom diskuterades både framtida färdigheter och kreativt och kritiskt tänkande med internationella experter inom lärande.

Det finska skolsystemet diskuteradesvid evenemanget Finnish Educators Connect - What does Finnish Learning Look Like? Några australiensiska och finska rektorer träffades i Finland/Australien/World Principals Connect - mötet. ”Det bästa var att dela ledarskapsidéer på engelska med sina australiensiska kollegor. På den finska skolan är vi på god väg mot inkludering, mångsidig bedömning, specialpedagogiska processer och undervisning i känslomässiga och interaktionella färdigheter. Det är trevligt att berätta om sina erfarenheter och svara på frågor, säger Jutta-Riina Karhunen, rektorn för grundskolan i Itäkeskus.

Läraren och sakkunniga inom pedagogik, Malin Kuusela var nöjd över evenemanget som handlade om lärandet i Finland. "Det bästa med evenemanget var den varma atmosfären. Det var trevligt att träffa internationella kollegor, och det var ett nöje att berätta om den finska skolvärlden. Intresset var genuint,” säger Kuusela.


Vi vill tacka alla deltagare och arrangörer som gjorde Helsinki Education Week till en riktig fest för lärande! Till nästa gång!

Helsinki Education Week är en fest för lärande som synliggör det fantastiska arbetet i daghemmen, skolorna och läroanstalterna i Helsingfors. Evenemangsveckan har traditionellt ordnats den första veckan i november, i år för fjärde gången. Helsinki Education Week ordnas i samarbete med HundrED.