19.10.2020

Helsinki Education Week 2020 bjuder på över hundra evenemang online!

Helsinki Education Week ordnas i år som en serie online-evenemang den 2–6 november. Evenemangsveckan bjuder på ett mångsidigt program, bland annat workshoppar, föreläsningar, diskussioner, utbytande av erfarenheter och nätverkande. Det virtuella genomförandet möjliggör deltagande från hela Finland och världen.

Årets tema Nyskapande lärande förverkligas och synliggörs på en mängd olika sätt under evenemangsveckan. Programmet betonar samarbete, välbefinnande och e-lärande. Programmet riktar sig till flera olika målgrupper: lärare och annan personal inom fostran och utbildning, barn- och elevgrupper, studerande och vårdnadshavare – det vill säga alla som intresserar sig för inlärning och utvecklandet av den. Alla evenemang är avgiftsfria.

”Vid Helsinki Education Week vill vi dela erfarenheter av kreativa lösningar och innovativa arbetssätt som kan utnyttjas både nu och i framtiden. Veckans program återspeglar hur personalen inom fostran och utbildning har format arbetssätt och lärande enligt omständigheterna. Trots exceptionella omständigheter vill vi samlas virtuellt för att lära oss av varandra och tillsammans blicka tillitsfullt mot framtiden,” säger Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning i Helsingfors.

Bekanta dig programmet och välj de mest intressanta evenemangen!  

Programmet för evenemangsveckan har publicerats och finns tillgängligt på Helsinki Education Weeks webbplats. Veckans evenemang delas in i fyra olika kategorier:  

  • Hands On-evenemangen består av olika workshoppar och aktiviteter, allt från virtuella museibesök till gemensamma origami-verkstäder.  
  • Dialogue-diskussionsmötena handlar om att utbyta erfarenheter om bland annat språkinlärning och hållbar utveckling.  
  • Network-evenemangen bjuder på möjligheter att nätverka med finländska och internationella utbildningsorganisationer, eller att lära sig mera om till exempel yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopistos verksamhet.   
  • Explore-evenemangen utforskar pedagogiska innovationer och lärmiljöer. Under evenemangen kan man till exempel bekanta sig med elever och studerande från hela världen, verktyg för bedömning eller gestaltning inom konstämnen.  

Se hela programmet här!

Det internationella samarbetet kulminerar med publicerandet av pedagogiska innovationer

Helsinki Education Week sammanfaller med det tre dagar långa evenemanget HundrED Innovation Summit. I år genomförs evenemanget virtuellt och är öppet för alla – över 1000 utbildningsintresserade personer från världen över har till dags dato anmält sig. Som en del av Innovation Summit-evenemanget publicerar HundrED 100 pedagogiska innovationer för utvecklandet av utbildning år 2021.

”Innovatörer från HundrED:s internationella nätverk ordnar mer än 20 evenemang under Helsinki Education Week. Det har varit trevligt att se hur tidigare års samarbete har både fördjupats och utvidgats”, säger Saku Tuominen, grundare och kreativ chef för HundrED.

År 2020 ordnas Helsinki Education Week för tredje gången. Till skillnad från tidigare år ordnas programmet nu helt och hållet online. Över 160 förslag på evenemang lämnades in till evenemangsveckan. Av dem valdes över 100 till programmet. Helsinki Education Week arrangeras av fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors i samarbete med HundrED.