13.4.2023

Helsingfors lär sig-temaveckan ordnas hösten 2023 kring temat ett välbefinnande och lärande Helsingfors

Helsingfors lär sig-temaveckan arrangeras 30.10−3.11.2023 och pågår i hela Helsingfors. Efter ett treårigt uppehåll samlar veckan alla elever och mer än 14 000 yrkesverksamma från skolor, daghem och läroanstalter till lokala evenemang. Under evenemangsveckan arrangerar stadens daghem, skolor och läroanstalter olika evenemang med fokus på välbefinnande och lärande.

Under temaveckan presenterar enheterna inom fostran och utbildning mångsidigt sin verksamhet. Temaveckan, som nu arrangeras för femte gången, hämtar också internationella utbildningsexperter till Helsingfors för att delta i veckan; på engelska heter evenemanget Helsinki Education Week.

”Utan välbefinnande finns det inget bra och hållbart lärande. Vi inbjuder alla enheter inom Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektor att dela med sig av sina insikter till andra”, säger sektorchef Satu Järvenkallas.

Elever, lärare och all personal inom sektorn kan delta i veckan. Under evenemangen kan deltagarna dela med sig av sin kompetens, lära sig av andra och få nya idéer.

Kom med och arrangera evenemang!

För årets Helsingfors lär sig-vecka söker vi särskilt evenemang med anknytning till välbefinnande och socioemotionella färdigheter. Yrkespersoner från skolor, förskolor och läroanstalter kan föreslå program för elever, föräldrar och alla som är intresserade av lärande fram till den 15 september 2023.

Temaveckan arrangeras i samarbete med HundrED, som fokuserar på att identifiera innovationer inom lärande. Senast arrangerades evenemanget som en serie lokala evenemang år 2019 och samlade över 12 000 deltagare till över 200 små och stora verkstäder och debatter. En del av evenemangen sker i utländska gästers regi, vilket möjliggör en pedagogisk dialog med toppexperter.

Evenemangets webbplats är nu öppen och evenemangsanmälningar kan lämnas in fram till den 15 september 2023 på https://www.helsinkieducationweek.com/