29.10.2019

Hela staden blir lärmiljö

I Helsingfors framhävs att hela staden tjänar som lärmiljö – och inte ens bara staden, när man tar med den digitala världen och den virtuella verkligheten.

Tröskeln från klassrummet till gatan är låg, för kollektivtrafiken är gratis för elevgrupper.

Stadens sakkunnige i pedagogik, Tommi Tiittala, påpekar att staden uppmuntrar till utflykter i staden. Och varför inte: möjligheterna att se och uppleva är enorma i Helsingfors under skoldagar.

Helsinki Education Week är ett ypperligt tillfälle att ta reda på vart klassrummen egentligen sträcker sig.

Ämnesläraren Kati Immeli-Vänskä från Pitäjänmäen peruskoulu belyser situationen på förhand. Hon undervisar i geografi, huslig ekonomi och biologi på högstadiet. Listan blir lång när hon berättar om sina gruppers senaste utflyktsmål utanför skolans väggar.

Eleverna har besökt bland annat Centralparken, Vik och naturskolan på Stora Räntan för att lära sig om naturmiljöer. Och förstås också den närliggande terrängen i Sockenbacka. Havs- och kulturmiljön har blivit bekant bland annat på Sveaborg.

I stadens centrum har grupperna besökt ett antal olika platser och evenemang, allt från Strömmingsmarknaden till stadsplaneringens utställningslokal.

Även reningsverket i Vik och avfallshanteringsplatsen i Käringmossen har bjudit på lärdomar.

När temat har varit stadsplanering har grupperna besökt nya bostadsområden, exempelvis Fiskehamnen. Arkitekturen från olika tidevarv vaknar till liv när man studerar den på plats.

– Helsingfors och huvudstadsregionen överhuvudtaget är en perfekt plats att undervisa och lära sig på, för möjligheterna är så många.

Ibland är en dubbeltimme för kort och Immeli-Vänskä frågar läraren för nästa lektion om eleverna får bli tjugo minuter försenade. Skolan har varit flexibel.

Enligt Immeli-Vänskä har eleverna tyckt om variationen. Det är dock inte bara variation det handlar om. Besök på olika platser väcker också bra diskussion om tvärvetenskapliga teman.

Till exempel i ett inlärningsspel har grupperna till en början lärt sig om Helsingfors under kejsartiden. Senare har man diskuterat temat aktivt och intensivt framför Ständerhuset.

– Allt bygger på inlärning. Inlärningen fördjupas när man har tid att sätta sig in i temat från olika perspektiv. Då fastnar det också mycket i minnet.

Tiotals skolor bjuder in på besök

Under Helsinki Education Week har ett flertal offentliga lokaler reserverats för skolor och elever. Program, workshopar och presentationer är många.

Enligt Tommi Tiittala är skolornas dörrar alltid öppna men nu vill tiotals skolor i synnerhet bjuda in besökare.

Immeli-Vänskä hoppas att även andra än yrkesutbildade inom undervisningssektorn är välkomna till skolorna för att studera moderna inlärningsmetoder och hur stadens riktlinjer tillämpas i praktiken under Helsinki Education Week.

Det gör det också lättare att förstå hur undervisningen kompletteras med att hela staden är lärmiljö.

https://www.helsinkieducationweek.com/