10.10.2023

Fotografering och höjdpunktsdelning av evenemangen

Vill du dela med dig av dina tankar och erfarenheter från Helsinki Education Week? Eller ta ett par bilder som visar atmosfären från dina evenemang? Toppen!

Vi uppmuntrar alla att ta bilder och fånga veckans fantastiska känsla! Delning av dessa ögonblick uppmuntras också, men särskilt delning och inspelning av visuellt material från händelser kräver god kunskap om regeln om fotogrphy. Vänligen bekanta dig med Helsingfors stads foto- och fototillstånd. Här är några enkla fotograferingsprinciper att komma ihåg:

  • Om evenemanget har barn behöver du ett särskilt tillstånd för att fotografera barn i fallde är kan kännas igen på bilderna.
  • Om du tar bilder av eller runt skolor, daghem eller privat egendom måste du ha ett fototillstånd.
  • Om du befinner dig i ett offentligt område och tar bilder av vuxna är det tillåtet att ta bilder och publicera dem så länge bilderna är respekterar människor och deras handlingar.
  • Om du inte ordnar det evenemang du vill fotografera, kom ihåg att be evenemangsarrangören om tillstånd för fotografering.

Enkla och bra bilder är t.ex. foton av arbetande händer, material som gjorts under evenemangen (affischer, målning etc.) som inte kan spåras tillbaka till skaparen eller bilder från situationer där du inte kan känna igen personer, grupper eller läroanstaltsbyggnader. Du är dock mer än välkommen att ta en selfie av dig själv vid evenemanget och lägga upp det. 

Genom att använda de nämnda hashtags i dina inlägg på sociala medier kommer de att nå andra personer som är intresserade av veckan.

  • #helsinkioppii
  • #helsingforslärsig
  • #helsinkieducationweek

Om du producerar material för nyheterna eller något annat medieföretag, bekanta dig med Journalistförbundets anvisningar för fotografering av material med barn i dem (Finns på finska och svenska).