20.10.2023

Tietosuojaseloste

Helsinki Oppii -teemaviikko

Päivitetty 20.10.2023:

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka käsittelemme henkilötietojasi Helsinki Oppii -teemaviikon palvelussa.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

HundrED.org Oy, Tehtaankatu 27-29 D, 00150 Helsinki

Lasse Leponiemi, vastaava tuottaja

info@helsinkieducationweek.com 

Mikäli sinulla on kysyttävää Helsinki Oppii -teemaviikon tietosuojakäytäntöihin liittyen, voit olla meihin yhteydessä osoitteeseen info@helsinkieducationweek.com. 

2. Mihin tarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Helsinki Oppii -teemaviikon palvelun käyttäjäkohtaisten ominaisuuksien käyttäminen edellyttää kirjautumista palveluun.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa palvelun personoitu käyttäjäkokemus, omien tapahtumien luominen ja muiden tapahtumiin ilmoittautuminen. 

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Palvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa. Käyttäjänä voit itse tehdä valintoja tapahtumista, jotka sinua kiinnostavat.

3. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme vain tarpeellisia tietoja Helsinki Oppii -teemaviikon kirjautumista varten.


REKISTERÖITYJEN RYHMÄESIMERKKEJÄ TIETOSISÄLLÖISTÄ
Yle Tunnus, Facebook, Google, Microsoft,
LinkedIn tai Apple ID -sopimuksen tekijä
nimi
sähköpostiosoite
profiilikuva

Sähköpostikirjautumisen tekijänimi
sähköposti
salasana


4. Mistä tietoja kerätään?

Henkilötiedot kerätään käyttäjän itsensä ilmoittamina, tai käyttäjän antaman luvan perusteella toisen palvelun käyttäjärekisteristä.

5. Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Kun ilmoittaudut tapahtumaan, yhteystietosi annetaan kyseisen tapahtuman järjestäjän tietoon. Henkilötietoja ei luovuteta muulla tavoin eteenpäin ilman käyttäjän suostumusta tai lakisääteistä velvoitetta.

6. Missä maissa henkilötietojasi voidaan käsitellä?

Toteutamme palvelut ja käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti EU- tai ETA-maissa sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Joissain tapauksissa palvelujemme toteuttamiseen saatetaan käyttää myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia. Näissä tapauksissa henkilötietoja saatetaan siirtää EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Toteutamme tällaiset siirrot lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja näin varmistamme, että henkilötietojen suoja on riittävällä tasolla.

7. Millaisia oikeuksia sinulla on omiin henkilötietoihisi liittyen?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle erilaisia oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Oikeuksien toteuttaminen tapahtuu keskitetysti info@helsinkieducationweek.com -sähköpostiosoitteen kautta. 

Tahdomme kuitenkin huomauttaa, että nämä lainsäädännön takaamat oikeudet eivät ole täysin rajoittamattomia. Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti, ja niiden toteuttamisessa huomioidaan mahdollinen vaikutus ilmoituksen käsittelyyn ja tutkinnan turvaamiseen. Emme esimerkiksi voi poistaa tietojasi tilanteessa, jossa meihin soveltuva lainsäädäntö edellyttää henkilötietojen säilyttämistä tai toteuttaa henkilötietojen tarkistusoikeutta ilmoituskanavan tietojen osalta tilanteissa, joissa tietojen antaminen loukkaa toisen henkilön suojattua oikeutta tai etua tai vaarantaa ilmoitusta koskevan tutkinnan.

Oikeus saada pääsy tietoihisi. Sinulla on aina oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Mikäli käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on aina oikeus saada pääsy sekä oikeus saada myös jäljennös näistä tiedoista. Voimme pyytää sinua täsmentämään pyyntöäsi tarvittaessa, esimerkiksi tietojen toimittamiseen liittyvien yksityiskohtien osalta.

Emme voi toteuttaa pääsyoikeuttasi tilanteissa, joissa tietojen antaminen loukkaa toisen henkilön suojattua oikeutta tai etua tai vaarantaa ilmoitusta koskevan tutkinnan tai jatkotoimet.

Oikeus henkilötietojesi oikaisuun. Mikäli koet, että käsittelemämme henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita, voit pyytää meitä oikaisemaan tällaiset henkilötiedot.

Oikeus henkilötietojesi poistamiseen. Tietyissä tilanteissa voit pyytää meitä poistamaan sinua koskevia henkilötietoja. Huomioithan kuitenkin, että emme voi välttämättä poistaa sellaisia tietoja, joiden säilyttämiselle on edelleen olemassa perusteltu tarve, kuten tietty lakisääteinen velvollisuus tai muu erityisen painava syy, kuten kesken oleva väärinkäytöstutkinta tai tutkinnan dokumentointi.

Oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita yleistä oikeutta vastustaa kaikkea henkilötietojesi käsittelyä, vaan rajoittuu esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin, joissa tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Meillä on oikeus jatkaa henkilötietojen käsittelyä käsittelyn vastustamisesta huolimatta, jos meillä on käsittelyyn erityisen painava syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi väärinkäytösepäilyn selvittäminen.

Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteissa, joissa kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Jos epäilet, että olemme esimerkiksi käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti, sinulla on aina oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot löydät täältä: https://tietosuoja.fi/etusivu

8. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietoja säilytetään 24 kuukautta, jonka jälkeen käyttämättömät käyttäjätilit ja niihin liittyvä data poistetaan palvelusta.

Käyttäjänä sinulla on myös oikeus tulla unohdetuksi. Voit pyytää oman käyttäjätilisi poistamista.

9. Miten huolehdimme henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja turvallisuudesta?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä, tietosuojaviranomaisten antamia ohjeistuksia ja hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietojen turvaamiseen tarkoitettuja teknisiä ja organisatorisia keinoja. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve käsitellä henkilötietoja.

10. Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Tässä selosteessa esitetyt käsittelytavat voivat muuttua ja siten tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Pidämme tämän selosteen ajan tasalla ja suosittelemme tutustumaan sen sisältöön säännöllisesti.