3D-oppimisympäristö

Helsinki oppii -teemaviikkoon on vuosittain osallistunut runsaasti kansainvälisiä oppimisen alan ammattilaisia. Viikon aikana he ovat osallistuneet erilaisiin tapahtumiin, vierailleet helsinkiläisissä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ja tutustuneet miten niissä opiskellaan ja toimitaan. 

Haluamme tarjota sekä kansainvälisille että kotimaisille osallistujille mahdollisuuden tutustua helsinkiläisiin oppimisympäristöihin myös virtuaalisesti. Oppimisympäristöjen esitteleminen 3D-toteutuksina vastaa tähän tarpeeseen. 

Tule mukaan tutustumaan virtuaaliseen oppimisympäristöön!

3D-oppimisympäristö on avoinna kaikille kiinnostuneille koko tapahtumaviikon ajan.


Varhaiskasvatuksen tilat

Helsingissä varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään leikkipuistoissa ja leikkitoiminnan kerhoissa. Vuorohoitoa ja ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan päiväkodeissa keskitetysti ja tarvetta vastaavasti. 

Tutustu varhaiskasvatuksen tiloihin virtuaalisesti tästä linkistä. 

Aloita vierailu


Perusopetuksen tilat 

Peruskoulu kuuluu kaikkien Suomessa asuvien lasten ja nuorten elämään. Oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että lapsi suorittaa perusopetuksen. Vanhempien tehtävänä on huolehtia siitä, että lapsi suorittaa tämän velvollisuuden.

Helsingin kaupunki myöntää lapselle koulupaikan perheen asuinalueen julkisesta koulusta. Helsingissä on tarjolla myös yksityisiä ja valtion kouluja. 

Tutustu Helsingin perusopetuksen tiloihin virtuaalisesti tästä linkistä: 

Aloita vierailu


Lukiokoulutuksen tilat

Lukiossa opiskellaan monipuolisesti eri oppiaineita. Lukion opinto-ohjelmaan kuuluvat äidinkieli ja vieraat kielet, matemaattis-luonnontieteelliset ja humanistis-yhteiskunnalliset aineet, uskonto tai elämänkatsomustieto, terveystieto ja liikunta sekä taito- ja taideaineet.

Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Erityisen koulutustehtävän mukainen painotus on kuvataiteessa, luonnontieteessä, ilmaisutaidossa, urheilussa, musiikissa ja tanssissa. Opiskelijalla on mahdollisuus valita kursseja omasta lukiostaan, lukiokampuksen eri lukioista ja kaikista kaupungin lukioista. Kouluympäristön ohella on mahdollista opiskella monimuotoisesti erilaisissa oppimisympäristöissä ja opiskelussa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa.

Tutustu Helsingin lukiokoulutuksen tiloihin:

Aloita vierailu


Väistötilat

Korjaus ja uudisrakentamisen ajaksi kasvatuksen ja koulutuksen palveluja voidaan siirtää väistötiloihin, joissa oppiminen tapahtuu siihen asti kunnes varsinaiseen tilaan voidaan palata. 

Tutustu oppimisen väistötiloihin virtuaalisesti tästä:

Aloita vierailu