24.10.2018

Ilmiömäinen Helsinki kertoo stadilaisesta tavasta toteuttaa oppiainerajat ylittävää tutkivaa oppimista

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tuotetaan käyttäjälähtöinen, käytännönläheinen ja innostava helsinkiläisen ilmiöoppimisen malli ja opettajan opas. Tavoitteena on tukea ilmiöoppimisen laaja-alaista hyödyntämistä ja auttaa viestimään ilmiöoppimisesta ymmärrettävästi eri kohderyhmille, myös kansainvälisesti.

Ilmiöoppimisen malli valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä ja opettajan opas vuonna 2019. Hankkeen rahoittaa Helsinki Lab ja Opetushallitus. Muotoilutoimistona hankkeessa toimii Muotohiomo.

Helsinki on ilmiöoppimisen edelläkävijä Suomessa ja kansainvälisesti

Opetussuunnitelmien uudistamisen yhteydessä Helsingissä päätettiin toteuttaa oppiainerajat ylittävä yhteistyö ilmiöoppimista soveltaen. Ilmiöpohjaisuus on opiskelua, jossa tutkitaan kokonaisvaltaisesti todellisen maailman ilmiöitä perinteiset oppiainerajat ylittäen. Ilmiöpohjaisuus vaatii tieteenalat yhdistävää joustavaa ajattelua ja eri tieteenalojen metodien käyttöä. Oppiminen on oppijan omistamana prosessi, jota opettaja ohjaa asettamalla tavoitteita oppimiselle.

Nyt jokaisessa helsinkiläisessä peruskoulussa toteutetaan kaikille oppilaille vähintään kaksi ilmiöoppimisen kokonaisuutta vuosittain. Myös Helsingin lukioissa on toteutettu ilmiöpohjaisia opintokokonaisuuksia jo useamman vuoden ajan.

– Ilmiöoppimista ei ole keksitty Helsingissä, mutta tuskin missään muualla sitä toteutetaan yhtä laajasti kuin meillä. Voidaan sanoa, että olemme valtakunnallisesti ja kansainvälisesti edelläkävijöitä tässä, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Muotoilun menetelmillä oppilaat, huoltajat ja opettajat mukaan kehittämistyöhön

Helsingin kaupunki hyödyntää muotoilullisia menetelmiä palveluidensa kehittämisessä. Se tarkoittaa palveluiden käyttäjälähtöistä suunnittelua, jossa keskitytään hyvän palvelukokemuksen luomiseen.

– Käytämme ilmiöoppimisen mallintamisessa muotoilun menetelmiä, jotta prosessi perustuu vahvasti eri sidosryhmien kuten opettajien, oppilaiden ja huoltajien kokemuksille ja lopputuloksesta tulee helposti lähestyttävä ja toimiva. Tavoitteena on tukea laadukasta opetusta kaikissa helsinkiläisissä kouluissa ja kertoa innostavasti oivalluksistamme myös Helsingin ulkopuolelle, kasvatuksen ja koulutuksen kehittämispäällikkö Marjo Kyllönen kertoo.

Syksyn aikana muotoilutoimisto Muotohiomo työskentelee tiiviissä yhteistyössä kaupungin ilmiöoppimisen asiantuntijaopettajien kanssa, haastattelee sidosryhmien edustajia, vierailee kouluissa tarkkailemassa ilmiöoppimisen toteuttamista ja järjestää työpajoja, joissa ilmiöoppimisen mallia kehitetään yhdessä.

Tutustu Helsinki Education Weekilla Ilmiömäiseen Helsinkiin:

Ilmiömäinen Helsinki workshop 7.11.2018 klo 9-11 Helsingin kaupunginmuseo

Phenomenal Learning Panel Discussion 7.11.2018 klo 12-14, Tennispalatsi

Katso myös ja ilmoittaudu:

Från stadin slangi till muminsvenska – en språkvecka vid Kottby lågstadieskola 5.-9.11.2018 klo 9-12

Satu-työpajat 6.11.2018 klo 8.15-9.45 ja klo 10.15-11.45, 8.11. klo 8.15-9.45 ja 10.15-11.45, 9.11. klo 8.15-9.45 ja 10.15-12, Roihuvuoren ala-aste

Makerspace ilmiöoppimisessa: luovaa ohjelmointia 6.11.2018 klo 8.30-10, Jätkäsaaren peruskoulu

Digitaaliset työkalut ilmiöoppimisessa 6.11.2018 klo 8.30-10, Jätkäsaaren peruskoulu

Ilmiöt edellä – Miten rakentuu monialainen oppimiskokonaisuus? 8.11.2018 klo 16-17, Otavan kirjakauppa


 

Mitä ilmiöoppiminen oikein on? Katso video.