Helsinki Education Week
dialogue

Vahvista lukuintoa - Förstärk läsivern

4.11.2021 klockan 13:00 - 14:00 EET
language Online-evenemang Logga in för att delta

Vahvista lukuintoa - miten lukeminen ja kirjat ovat osana lapsen varhaiskasvatusta, esi- ja alkuopetusta?

Förstärk läsivern - på vilket vis är läsning och böcker en del av småbarnspedagogiken, förskole- och nybörjaundervisningen.

Minkälainen pedagoginen työväline Lukuympyrä on ja miten se syntyi? Miten lukuympyrän avulla arvioidaan ja suunnitellaan lukemisen toteutumista ja monipuolisen kirjallisuuden käyttöä ryhmässä? Aiheesta keskustelemassa ovat varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettaja Marjaana Gyekye ja kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Kumin yhdessä Lukuinto-hankkeen projektisuunnittelijoiden kanssa.  

Opettajien kokemuksia, oivalluksia ja käytännön vinkkejä lukuympyrän käytöstä pedagogisena työvälineenä -aiheesta projektisuunnittelijoiden kanssa keskustelemassa luokanopettaja Johanna Lehtinen (alkuopetus) ja lärare inom småbarnspedagogik Lilly-Ann Hagnäs-Anttila (förskola). 

Läsecirkelns skapare diskuterar tillsammans med projektet Läsivers projektplanerare, hur läsecirkeln kom till, ett hurdant pedagogiskt redskap den är och hur man med hjälp av läsecirkeln kan utvärdera och planera förverkligandet av läsandet och ett mångsidigt användande av litteratur i barngruppen. Dessutom får vi höra lärarerfarenheter, insikter och praktiska tips gällande läsecirkeln.

Detaljer

Datum: 4.11.2021

Tid: 13:00 - 14:00 EET

Välj typ av evenemang: Dialogue

Målgrupp: Småbarnspedagogik, Förskola, Grundskola, Lärare.

Program för hantering av online-evenemang: teams

Kontakt

Kontaktperson: Johanna Karlsson

E-post: johanna.karlsson@hel.fi

Telefonnummer: 0405505802

Webbplats: https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/lukuinto-fi