Helsinki Education Week
explore

STEAM @ Stadi kannustaa uutta luovaan, kestävää tulevaisuutta muotoilevaan oppimiseen

3.11.2021 klockan 15:00 - 16:00 EET
language Online-evenemang Logga in för att delta

Helsingin kasvatuksessa ja koulutuksessa vahvistetaan kasvun ajattelutapaa ja edistetään ​uutta luovaa, kestävää tulevaisuutta muotoilevaa osaamista osana kaikkien stadilaisten opinpolkuja. Tässä yhtenä pedagogisena lähestymistapana on maailmalla viime vuosina suosiota saanut STEAM.

Monialaisella STEAM:illa tuodaan lisää innostusta ja merkityksellisyyttä oppimiseen - erityisesti matematiikan ja luonnontieteellisten ilmiöiden/aiheiden/aineiden oppimiseen. Oppijoiden toimijuutta vahvistavassa STEAM:issa yhdistellään mm. tutkimista, ajattelua, kokeilua, rakentelua, ohjelmointia ja muotoilua. Oppimista eheyttävässä STEAM:issa korostuu yhteistyö eri tiedonalojen/oppiaineiden välillä sekä yhteistyö oppiasteiden välillä ja ympäröivän yhteiskunnan, kuten työelämän kanssa. Kyse on uudenlaisesta näkökulmasta suunnitella ja toteuttaa pedagogiikkaa opetus- tms. suunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

Helsingin kasvatuksessa ja koulutuksessa STEAM @ Stadi -jatkumo tukee opettajia STEAM-lähestymistavan toteuttamisessa. Jatkumo kokoaa STEAM:ia tukevia toimintamalleja, materiaaleja, oppimisympäristöjä ym. varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja soveltuvin osin aina vapaaseen sivistystyöhön. 

Osana jatkumoa toteutetaan myös leikkimielistä STEAM @ Stadi -haastekisaa, jossa oppijat yhdessä pääsevät ideoimaan, opettelemaan uusia taitoja sekä jakamaan omaa innostustaan ja omia tuotoksiaan muille. Painopiste on yhdessä tekemisessä ja hauskanpidossa sekä oppijoiden ideoiden, luovuuden ja taitojen näkyväksi tekemisessä.

Pedagoginen asiantuntija Lauri Vihma alustaa aiheesta. Tule kuulemaan lisää, kyselemään ja jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi!

Detaljer

Datum: 3.11.2021

Tid: 15:00 - 16:00 EET

Välj typ av evenemang: Explore

Målgrupp: Småbarnspedagogik, Förskola, Grundskola, Gymnasium, Yrkesutbildning, Vuxenstuderande, Lärare, Ledare, Föräldrar, Företag.

Program för hantering av online-evenemang: teams

Kontakt

Kontaktperson: Lauri Vihma

E-post: lauri.vihma@hel.fi

Telefonnummer: 0408679287