Helsinki Education Week
explore

Pelilukutaidon pedagogiset sovellutukset -työpaja

4.11.2021 klockan 09:30 - 11:00 EET
language Online-evenemang Logga in för att delta

Pelilukutaito tarkoittaa kykyä olla merkityksellisessä vuorovaikutuksessa pelijärjestelmän kanssa, sekä taitoa analysoida pelitekstejä sekä multimediana, että yksittäisinä taideteoksina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Teoreettinen aamukaffe (9.30-9.50)

Esa Pavloff-Pelkonen tekee lyhyen läpileikkauksen pelien pedagogisiin potentiaaleihin, jonka jälkeen hän tarjoilee teoreettisen alustuksen vielä toistaiseksi pedagogisissa yhteyksissä pitkälti valloittamatta jääneestä alueesta; pelilukutaidosta.


2) Pelilukutaidollisen ajattelun mallintaminen (9.50-10.30)

Muutama havainnollistava esimerkki pelitekstien lukemisesta eri tasoilla. Keskustelua esimerkkien pohjalta.


3) Osallistava ryhmäkeskustelu (10.30 - 11.00)

Pelilukutaidon pedagogisten sovellutusten yhteistoiminnallista innovointia muutamien esimerkkien pohjalta. Kirjoitetaan ideoita ja materiaalitoiveita ylös jollekin yhteisölliselle alustalle (esim. mentimeter)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Esa Pavloff-Pelkonen on osallistavaa digipelitoimintaa järjestävän PRG ry:n toinen perustajajäsen, EHYT ry:n pelitaito-kouluttaja, sekä kasvatustieteen laitokselle pelilukutaidon pedagogisia ohjauskäytänteitä tutkivaa graduaan viimeistelevä intohimoinen pelikasvattaja. 

Detaljer

Datum: 4.11.2021

Tid: 09:30 - 11:00 EET

Välj typ av evenemang: Explore

Målgrupp: Grundskola, Gymnasium, Yrkesutbildning, Vuxenstuderande, Lärare, Föräldrar, Företag.

Program för hantering av online-evenemang: teams

Kontakt

Kontaktperson: Esa Pavloff-Pelkonen

E-post: esa.pelkonen@helsinki.fi

Telefonnummer: 0504941566