Gör och testa

How to build up Social skills through Arts in Special Education /特殊教育中的国际化及社会技能培养

30.10.2023 klockan 12:00 - 14:00 EET
language Online-evenemang Logga in för att delta

Special Education Through the Arts: A Demonstration Show with the Finnish Special Education Association

At Kaarisilta Ry, we are pleased to extend an invitation to Finnish special education experts, as well as esteemed individuals such as the Chairman of the Education Board of Lahti City and the Principal of Itä-Hämeen Opisto. Together, we will explore the realm of education, focusing on the unique needs of special individuals, including youth. Our discussions will encompass strategies for enhancing their social and life skills.

Detaljer

Datum: 30.10.2023

Tid: 12:00 - 14:00 EET

Välj typ av evenemang: Gör och testa

Målgrupp: Småbarnspedagogik, Förskola, Grundskola, Gymnasium, Yrkesutbildning, Lärare, Ledare, Föräldrar, Internationella deltagare, Öppet evenemang, Företag.

Program för hantering av online-evenemang:

Kontakt

Organisationens namn: FIN-CHI Innovation and Education Association(FCIEA) /芬中创新与教育协会

Kontaktperson: Xu Liang/梁旭