Prata och lyssna

EN POSITIV SKOLGÅNG – individuella och flexibla lärstigar

30.10.2023 klockan 14:00 - 14:45 EET
language Online-evenemang Logga in för att delta

Välkommen att lyssna på hur differentiering och flexibla metoder stöder skolengagemang och studiemotivation!

Utbildning för alla-utvecklingsprogrammet erbjuder en tvåspråkig föreläsning i samarbete med sakkunniga från Valteri center för lärande och kompetens.

Föreläsningen är tankeväckande och ger praktiska tips till lärare och annan skolpersonal. Föreläsningen är öppen för alla som är intresserade av temat.


Detaljer

Datum: 30.10.2023

Tid: 14:00 - 14:45 EET

Välj typ av evenemang: Prata och lyssna

Målgrupp: Grundskola, Lärare, Ledare.

Program för hantering av online-evenemang: teams

Kontakt

Organisationens namn: Helsingfors stad, Fostran och utbildning, Utbildning för alla-utvecklingsprogram

Kontaktperson: Petra Okkonen