Helsinki Education Week
28.8.2020

Hur deltar jag i ett virtuellt evenemang?

Under de senaste månaderna har många av oss spenderat mer tid online och deltagit i allt fler virtuella möten och evenemang än vanligt. Liksom många andra evenemangshelheter i år, ordnas Helsinki Education Week 2020 som en serie virtuella evenemang. 

Det finns en del praktiska tips som är bra att komma ihåg då man deltar i ett virtuellt evenemang. Den här artikeln innehåller en kort checklista som du kan följa för att få en positiv och produktiv virtuell upplevelse!

Programmet för Helsinki Education Week 2020 publiceras och finns tillgänglig på webbplatsen i oktober. 

Se till att din tekniska utrustning är redo. Logga in i förväg och testa din mikrofon och kamera. Kontrollera att de applikationer och program du behöver är uppdaterade och fungerar. Säkerställ att din internetanslutning är fullt fungerande och att din signal är stabil.

Markera evenemanget i din kalender och kom i tid. Behandla evenemanget som om det var ett fysiskt evenemang och respektera andras tid.

Kom ihåg god etikett för virtuella evenemang. Stäng av din mikrofon när du inte talar. Be om ordet enligt arrangörens instruktioner. Delta i diskussioner och ställ frågor.

Var närvarande och njut av upplevelsen! Ta del av innehållet och försök att inte göra flera eller andra saker samtidigt. 

Ge feedback om arrangören ber efter det.