Fi / Sv / En
9.10.2019

Information

Helsinki Education Week är en veckolång fest för inlärning i Helsingfors som synliggör det fantastiska arbetet i daghem, skolor och läroanstalter. Samtidigt får man lära sig av de bästa i världen och samarbeta med de internationella pedagogiska experter som kommer till staden.

Under Helsinki Education Week kan vem som helst som intresserar sig för undervisningens framtid – från skolor till småbarnspedagogik och läroanstalter, från lärare till elever och från föräldrar till företag – ordna och delta i intressanta evenemang på olika håll i staden.

Helsinki Education Week består av fyra programhelheter:

  • Hands On Track omfattar olika slags verkstäders som ordnas av lärare och elever, 
  • Dialogue track består av diskussionsmöten, 
  • Network track bjuder på tillställningar för nätverksbildning och produktutveckling, och 
  • Explore track erbjuder möjligheter att bekanta sig med olika undervisningsinnovationer och lärmiljöer. 

Programmet för Helsinki Education Week har publicerats! Se programmet här.