Helsinki Education Week
dialogue

Muotoilu- ja maker-pedagogiikka tulevaisuuden taitojen edistäjänä peruskoulussa

4.11.2021 kello 15:00 - 16:00 EET
language Online-tapahtuma Kirjaudu sisään osallistuaksesi

Muotoilu- ja maker-pedagogiikka tulevaisuuden taitojen edistäjänä peruskoulussa

Muotoilu ja teknologia vaikuttavat maailmaamme laaja-alaisesti, ja siksi oppilaiden tulisi kehittää monipuolista (digitaalista) muotoiluosaamista ja muotoiluajattelun taitoja. Muotoiluun pohjaava opetus tukee erilaisten tärkeiden tulevaisuuden taitojen (esim. empatia, kriittinen ajattelu ja yhteistyötaidot) kehittämistä, ja maker-pedagogiikkaan yhdistettynä se tarjoaa uusia tapoja luovien, joustavien ja aktiivisten oppilaiden kasvattamiseksi.

Olemme osana laajempaa tutkimusta osallistaneet yläkoulun oppilaita yhteisöllisen suunnittelun ja tekemällä oppimisen projekteihin, joissa oppilaat ovat saaneet kokemuksia avoimien ja hankalasti määriteltävien ongelmien ratkaisemisesta manuaalista ja digitaalista suunnittelua ja valmistamista hyödyntäen. Prosessien kautta on mahdollistunut osallistuminen merkitykselliseen käsityölliseen muotoiluprojektiin, yhteisöjen kanssa toimimiseen ja lähiympäristön kehittämiseen.

Tilaisuudessa esitellään osallistavan suunnittelun, muotoiluajattelun ja maker-pedagogiikan perusteita kahden yläkoulussa toteutetun esimerkkiprojektin kautta. Varaamme aikaa myös omien ajatusten jakamiseen ja työstämiseen pienryhmissä, sekä yhteiseen loppukeskusteluun.

Tämä tilaisuus sopii kaikille muotoilu- ja maker-pedagogiikkaan liittyvästä opetuksesta kiinnostuneille.


Tietoja

Päivä: 4.11.2021

Aika: 15:00 - 16:00 EET

Tapahtuman tyyppi: Dialogue

Kohderyhmä: Peruskoulu, Opettajat, Johtajat.

Online-tapahtuman työkalu: teams

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Noora Bosch

Sähköposti: noora.bosch@helsinki.fi

Puhelinnumero: -