Helsinki Education Week
explore

Kasvun ajattelutapa oppimisen tukena

4.11.2021 kello 14:00 - 15:30 EET
language Online-tapahtuma Kirjaudu sisään osallistuaksesi

Tapahtumassa käsitellään ihmisen ajattelutapoja (mindsets), ja niiden yhteyttä motivaatioon, oppimiseen ja koulukasvatukseen. 

Kasvattajien on hyödyllistä tuntea Carol Dweckin teoria kahdesta ajattelutavasta, ymmärtää sen keskeiset käsitteet, kasvun ajattelutapa (growth mindset) ja muuttumaton ajattelutapa (fixed mindset), ja tunnistaa ajattelutapoja käytännössä. Kasvun ajattelutavassa uskomus on, että ihminen voi oppia erehdyksistään ja kehittyä koko elinkaarensa ajan. Haasteiden edessä lamaantuminen ja virheiden peittely liittyvät puolestaan muuttumattomaan ajattelutapaan. Kasvattaja voi omalta osaltaan tukea oppimista ja kasvua ymmärtämällä omaa ajatteluaan ja toimintaansa, sekä käyttäen kasvun ajattelutapaa tukevaa pedagogiikkaa opetuksessa. Tapahtuman aikana ajattelutapoja käsitellään teorian, tutkimuksen ja käytännön näkökulmista. 

Kasvava Mieli -tutkimushankkeessa kehitämme harjoitusohjelmaa alakoulun vanhempien luokkien oppilaille. Kasvun ajattelutapa voi osoittautua tärkeäksi yläkouluun siirryttäessä. Jätämme aikaa oman ajattelun herättelylle ja ideoinnille, sekä yhteiseen keskusteluun. Tämä tapahtuma soveltuu kaikkien asteiden opettajille sekä rehtoreille ja kaikille oppimisesta kiinnostuneille.

Tapahtumassa ovat mukana Growing Mind -hankkeen johtaja, professori Kai Hakkarainen ja Innokas -verkoston projektipäällikkö Laura Salo Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.

Tietoja

Päivä: 4.11.2021

Aika: 14:00 - 15:30 EET

Tapahtuman tyyppi: Explore

Kohderyhmä: Peruskoulu, Lukio, Ammatillinen koulutus, Opettajat, Johtajat, Huoltajat, Avoin tapahtuma.

Online-tapahtuman työkalu: teams

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Jenni Laurell

Sähköposti: jenni.laurell@helsinki.fi

Puhelinnumero: +358440715083

Verkkosivusto: https://growingmind.fi/