Helsinki Education Week
Do and try

Ympäristöaiheinen teatterimenetelmätyö-paja opettajille

1.11.2021 at 15:00 - 16:15 EET
language Online Login to participate

Teatteri ILMI Ö:n järjestämässä teatterimenetelmätyöpajassa käsitellään teatteritaiteen mahdollisuuksia luonto- ja ympäristöteemojen käsittelyssä. Työpajan tavoitteena on antaa teatterin ja taiteen kentältä tulevia menetelmiä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tueksi ja osoittaa moniaistisen, elämyksellisen taiteellisen työskentelyn mahdollisuudet ympäristökasvatuksessa.

Työpajassa käsitellään teatterin menetelmin ekologisia aiheita; luonnonsuojelua, ilmastonmuutoksen ehkäisemistä, kierrätystä, kuluttamista ja osallistujien ympäristökokemuksia. Koulutuksessa käytetään teatterin menetelmiä Teams-sovelluksen sallimissa puitteissa. Työskentely on kokemuksellista, elämyksellistä, dialogista sekä yhteistoiminnallista ja innostaa soveltamaan teatteritaiteen menetelmiä varhaiskasvatukseen tai perusopetukseen.Details

Date: 1.11.2021

Time: 15:00 - 16:15 EET

Event type: Do and try

Target group: Daycare, Preschool, Basic Education, Upper secondary school, Vocational, Teachers, Open event.

Tool for online-event: teams