Helsinki Education Week
explore

Webbinarium: Norden i skolan

2.11.2020 at 14:00 - 15:00 EET
Online event
people Open

Norden i skolan är en gratis undervisningsplattform för hela Norden. Plattformen erbjuder undervisningsmaterial för grundskolor och gymnasier på alla nordiska språk.

Webbinariet ger information om Norden i skolan-plattformen, dess didaktiska idéer och tips om hur den kan användas i undervisningen. Webbinariets huvudspråk är svenska och danska. 

Webbinariet riktar sig till alla lärare i de inhemska språken i Finland: modersmålslärare, svenska lärare i finska skolor och finska lärare i svenska skolor. 

Välkomna med att lära er om de unika möjligheter som Norden i skolan erbjuder lärare och elever i Norden att uppleva de närbesläktade nordiska språken och länderna genom gemensamma nordiska teman, ämnen och perspektiv.

Norden i skolan utvecklas och administreras av Föreningarna Nordens Förbund med stöd från Nordiska ministerrådet.

Details

Date: 2.11.2020

Time: 14:00 - 15:00

Event type: Explore

Target group: Basic Education, Upper secondary school, Teachers, Leaders, Educational entrepreneurs.

Tool for online-event: teams

Contact

Contact person: Thomas Henriksen

Email: thomas@fnfnorden.org

Phone number:

Website: https://nordeniskolen.org/sv/