Helsinki Education Week
Discuss and listen

Vahvista lukuintoa - Förstärk läsivern

4.11.2021 at 13:00 - 14:00 EET
language Online Login to participate

Vahvista lukuintoa - miten lukeminen ja kirjat ovat osana lapsen varhaiskasvatusta, esi- ja alkuopetusta?

Förstärk läsivern - på vilket vis är läsning och böcker en del av småbarnspedagogiken, förskole- och nybörjaundervisningen.

Minkälainen pedagoginen työväline Lukuympyrä on ja miten se syntyi? Miten lukuympyrän avulla arvioidaan ja suunnitellaan lukemisen toteutumista ja monipuolisen kirjallisuuden käyttöä ryhmässä? Aiheesta keskustelemassa ovat varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettaja Marjaana Gyekye ja kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Kumin yhdessä Lukuinto-hankkeen projektisuunnittelijoiden kanssa.  

Opettajien kokemuksia, oivalluksia ja käytännön vinkkejä lukuympyrän käytöstä pedagogisena työvälineenä -aiheesta projektisuunnittelijoiden kanssa keskustelemassa luokanopettaja Johanna Lehtinen (alkuopetus) ja lärare inom småbarnspedagogik Lilly-Ann Hagnäs-Anttila (förskola). 

Läsecirkelns skapare diskuterar tillsammans med projektet Läsivers projektplanerare, hur läsecirkeln kom till, ett hurdant pedagogiskt redskap den är och hur man med hjälp av läsecirkeln kan utvärdera och planera förverkligandet av läsandet och ett mångsidigt användande av litteratur i barngruppen. Dessutom får vi höra lärarerfarenheter, insikter och praktiska tips gällande läsecirkeln.

Details

Date: 4.11.2021

Time: 13:00 - 14:00 EET

Event type: Discuss and listen

Target group: Daycare, Preschool, Basic Education, Teachers.

Tool for online-event: teams