Helsinki Education Week
Do and try

Stop, Slow & Go! - Turvallisesti Digiliikenteessä työpaja

2.11.2021 at 09:00 - 11:00 EET
language Online Login to participate

Stop, Slow & Go- Turvallisesti Digiliikenteessä työpajassa lapset lähtevät digiturvataitoseikkailuun Suojellaan Lapsia ry:n (SL) asiantuntijoiden avulla, oman luokan aikuisten tukiessa seikkailun kulkua. Työpajan aikana opitaan tulevaisuuden suunnittelijoille olennaisia digiturvataitoja hauskalla ja innostavalla tavalla, SL ry:n kehittämän liikennevalomallin ollessa keskeisessä roolissa. Lasten on tärkeä harjoitella myös digiliikenteen osalta, miten toimia kiellettyjen, hämmentävien tai pelottavienkin (STOP), uusien ja mietityttävien (SLOW) tai tuttujen ja sallittujen (GO) sisältöjen tai tilanteiden tullessa vastaan eri digiympäristöissä. Aikuisten on myös tärkeää olla läsnä lapsen digiarjessa ja luoda avoimia keskustelumahdollisuuksia oppilaille, jotta he voivat turvallisesti nauttia hyödyistä, joita digiliikenne heille tarjoaa.

SL asiantuntijat alustavat ja motivoivat lapset seikkailuun hauskan Kip-miehistön seikkailutarinan avulla, jonka jälkeen lapset pääsevät taiteilemaan itselleen omat digiliikennevalot, joihin he liittävät valmiista kuva-arkista eri digiliikenteen tilanteita, sekä kirjoittavat/ piirtävät lisää kuvia, jotka esittävät omia digiarjen sisältöjä tai tilanteita. Työpajan aikana pohditaan erilaisia digiarjen kysymyksiä ja lapsia kannustetaan ilmaisemaan digiarjessaan heränneitä ajatuksia ja kysymyksiä. Lapset voivat esittää kysymyksiä SL asiantuntijoille sekä oman luokan aikuisille. Työpajan keskivaiheella on aikaa tauolle/välitunnille, jonka aikana vesivärityöt kuivavat seuraavaa työpajan vaihetta varten. (OSIO A 9:00-9:45 , tauko 9:45-10:15, OSIO B 10:15-11:00)

SL:n kehittämän Stop, Slow & Go- materiaalin käyttöä voi jatkaa työpajan jälkeen luokassa (materiaalipaketti koostuu yhteensä 6 oppituokiosta) tai työpajan voi tehdä yksittäisenä tuokiona. Kaikki helposti tulostettavat ja maksuttomat materiaalit löytyvät osoitteesta https://suojellaanlapsia.fi/digiliikenteessa/ammattilaisille/ . (Opettajille löytyy tarkat ohjeet siitä kuinka valmistautua työpajaan etukäteen tämän tekstin alaosasta.)

SL:lla on pimeässä verkossa tehdyn tieteellisen tutkimuksen sekä laittoman kuvamateriaalin analysoinnin kautta vankka erityisasiantuntijuus lasten seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemisestä digiympäristöissä. Tämän tiedon pohjalta, yhdessä opettajien kanssa laaditut, Stop, Slow & Go- digiturvataitomateriaalipaketit antavat lapsille selkeän kolmiportaisen mallin, jonka avulla tuetaan turvallista itsenäistä liikkumista digiliikenteessä, samalla kuitenkin painottaen aikuisen ja lapsen välisten avoimien keskusteluvälien sekä aikuisten läsnäolon tärkeyttä. Lapsilla on oikeus oppia tietoa ja taitoja turvallisesti digiliikenteessä kulkemiseen varhain, samalla tavalla kuin heillä on oikeus liikennekasvatukseen. Tämä taito on äärimmäisen tärkeä nykypäivän lapsille, ja sen tärkeys kasvaa edelleen tulevaisuudessa!


(Blogikirjoitus Stop,Slow&Go- Turvallisesti Digiliikenteessä työpajasta Mellunmäen alakoulussa syyskuussa 2021:  https://suojellaanlapsia.fi/2021/09/20/jokaisella-lapsella-on-oikeus-saada-tietoa-ja-oppia-liikkumaan-turvallisesti-myos-digiliikenteessa/ ) 

 Ohjeet työpajan valmisteluun: 

1.  Avaa lapsiryhmän ikää (5-6v tai 7-9v) vastaava Stop,Slow&Go- paketti osoitteesta https://suojellaanlapsia.fi/digiliikenteessa/ammattilaisille/ ja lue läpi "Tärkeää Tietoa" kohdat tuokioista 1 & 3 (Työpajan aikana läpikäytävät tuokiot) ja halutessasi "Yleisohje opettajalle". 

2.  Ota esiin jokaiselle lapselle ryhmässä: A3 paperi, lyijykynä, sakset, liima, vesivärit ja tulostettu arkki (s.19). Lapset piirtävät ja maalaavat omat digiliikennevalot työpajan aikana. Helpottaakseen tätä, aikuinen voi piirtää liikennevalojen mallin etukäteen (3 suurta ympyrää päällekkäin A3 paperille) tai tulostaa digiliikennevalojen pohjan A3:lle (5-6v paketti s.8). Jos lapset piirtävät itse liikennevalot, voi tätä helpottaa antamalla lapsille pyöreitä esineitä, joiden pohjaa he voivat hyödyntää ympyröiden piirtämisessä.  Leikkaa myös muutamia pieniä neliöitä (n. 5cm x 5cm) valkoisesta paperista jokaiselle lapselle. Näihin lapset voivat halutessaan piirtää lisää kuvia/kirjoittaa tekstejä. 

3. Vapaaehtoinen valmistelu (etenkin jos aikoo käydä myöhemmin läpi kaikki oppituokiot): Tulosta liikennevalojuliste (s. 5) ja hahmojuliste (s. 7) A3 väritulostuksena luokan seinälle laitettavaksi (löydät tavutetut versiot julisteista 5-6-vuotiaiden materiaalipaketista)

ps. Tässä työpajassa ei tarvitse ottaa huomioon kotiin lähetettävää huoltajan lehtistä tai seikkailupasseja. SL asiantuntija kuitenkin kertoo työpajan aikana kuinka voit ottaa ne halutessasi jatkossa käyttöön! 


Details

Date: 2.11.2021

Time: 09:00 - 11:00 EET

Event type: Do and try

Target group: Basic Education.

Tool for online-event: teams