Helsinki Education Week
Visit and explore

STEAM @ Stadi kannustaa uutta luovaan, kestävää tulevaisuutta muotoilevaan oppimiseen

3.11.2021 at 15:00 - 16:00 EET
language Online Login to participate

Helsingin kasvatuksessa ja koulutuksessa vahvistetaan kasvun ajattelutapaa ja edistetään ​uutta luovaa, kestävää tulevaisuutta muotoilevaa osaamista osana kaikkien stadilaisten opinpolkuja. Tässä yhtenä pedagogisena lähestymistapana on maailmalla viime vuosina suosiota saanut STEAM.

Monialaisella STEAM:illa tuodaan lisää innostusta ja merkityksellisyyttä oppimiseen - erityisesti matematiikan ja luonnontieteellisten ilmiöiden/aiheiden/aineiden oppimiseen. Oppijoiden toimijuutta vahvistavassa STEAM:issa yhdistellään mm. tutkimista, ajattelua, kokeilua, rakentelua, ohjelmointia ja muotoilua. Oppimista eheyttävässä STEAM:issa korostuu yhteistyö eri tiedonalojen/oppiaineiden välillä sekä yhteistyö oppiasteiden välillä ja ympäröivän yhteiskunnan, kuten työelämän kanssa. Kyse on uudenlaisesta näkökulmasta suunnitella ja toteuttaa pedagogiikkaa opetus- tms. suunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

Helsingin kasvatuksessa ja koulutuksessa STEAM @ Stadi -jatkumo tukee opettajia STEAM-lähestymistavan toteuttamisessa. Jatkumo kokoaa STEAM:ia tukevia toimintamalleja, materiaaleja, oppimisympäristöjä ym. varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja soveltuvin osin aina vapaaseen sivistystyöhön. 

Osana jatkumoa toteutetaan myös leikkimielistä STEAM @ Stadi -haastekisaa, jossa oppijat yhdessä pääsevät ideoimaan, opettelemaan uusia taitoja sekä jakamaan omaa innostustaan ja omia tuotoksiaan muille. Painopiste on yhdessä tekemisessä ja hauskanpidossa sekä oppijoiden ideoiden, luovuuden ja taitojen näkyväksi tekemisessä.

Pedagoginen asiantuntija Lauri Vihma alustaa aiheesta. Tule kuulemaan lisää, kyselemään ja jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi!

Details

Date: 3.11.2021

Time: 15:00 - 16:00 EET

Event type: Visit and explore

Target group: Daycare, Preschool, Basic Education, Upper secondary school, Vocational, Adult students, Teachers, Leaders, Parents, Educational entrepreneurs.

Tool for online-event: teams