Helsinki Education Week
Visit and explore

Pelilukutaidon pedagogiset sovellutukset -työpaja

4.11.2021 at 09:30 - 11:00 EET
language Online Login to participate

Pelilukutaito tarkoittaa kykyä olla merkityksellisessä vuorovaikutuksessa pelijärjestelmän kanssa, sekä taitoa analysoida pelitekstejä sekä multimediana, että yksittäisinä taideteoksina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Teoreettinen aamukaffe (9.30-9.50)

Esa Pavloff-Pelkonen tekee lyhyen läpileikkauksen pelien pedagogisiin potentiaaleihin, jonka jälkeen hän tarjoilee teoreettisen alustuksen vielä toistaiseksi pedagogisissa yhteyksissä pitkälti valloittamatta jääneestä alueesta; pelilukutaidosta.


2) Pelilukutaidollisen ajattelun mallintaminen (9.50-10.30)

Muutama havainnollistava esimerkki pelitekstien lukemisesta eri tasoilla. Keskustelua esimerkkien pohjalta.


3) Osallistava ryhmäkeskustelu (10.30 - 11.00)

Pelilukutaidon pedagogisten sovellutusten yhteistoiminnallista innovointia muutamien esimerkkien pohjalta. Kirjoitetaan ideoita ja materiaalitoiveita ylös jollekin yhteisölliselle alustalle (esim. mentimeter)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Esa Pavloff-Pelkonen on osallistavaa digipelitoimintaa järjestävän PRG ry:n toinen perustajajäsen, EHYT ry:n pelitaito-kouluttaja, sekä kasvatustieteen laitokselle pelilukutaidon pedagogisia ohjauskäytänteitä tutkivaa graduaan viimeistelevä intohimoinen pelikasvattaja. 

Details

Date: 4.11.2021

Time: 09:30 - 11:00 EET

Event type: Visit and explore

Target group: Basic Education, Upper secondary school, Vocational, Adult students, Teachers, Parents, Educational entrepreneurs.

Tool for online-event: teams