Helsinki Education Week
dialogue

Muotoilu- ja maker-pedagogiikka tulevaisuuden taitojen edistäjänä peruskoulussa

4.11.2021 at 15:00 - 16:00 EET
language Online Login to participate

Muotoilu- ja maker-pedagogiikka tulevaisuuden taitojen edistäjänä peruskoulussa

Muotoilu ja teknologia vaikuttavat maailmaamme laaja-alaisesti, ja siksi oppilaiden tulisi kehittää monipuolista (digitaalista) muotoiluosaamista ja muotoiluajattelun taitoja. Muotoiluun pohjaava opetus tukee erilaisten tärkeiden tulevaisuuden taitojen (esim. empatia, kriittinen ajattelu ja yhteistyötaidot) kehittämistä, ja maker-pedagogiikkaan yhdistettynä se tarjoaa uusia tapoja luovien, joustavien ja aktiivisten oppilaiden kasvattamiseksi.

Olemme osana laajempaa tutkimusta osallistaneet yläkoulun oppilaita yhteisöllisen suunnittelun ja tekemällä oppimisen projekteihin, joissa oppilaat ovat saaneet kokemuksia avoimien ja hankalasti määriteltävien ongelmien ratkaisemisesta manuaalista ja digitaalista suunnittelua ja valmistamista hyödyntäen. Prosessien kautta on mahdollistunut osallistuminen merkitykselliseen käsityölliseen muotoiluprojektiin, yhteisöjen kanssa toimimiseen ja lähiympäristön kehittämiseen.

Tilaisuudessa esitellään osallistavan suunnittelun, muotoiluajattelun ja maker-pedagogiikan perusteita kahden yläkoulussa toteutetun esimerkkiprojektin kautta. Varaamme aikaa myös omien ajatusten jakamiseen ja työstämiseen pienryhmissä, sekä yhteiseen loppukeskusteluun.

Tämä tilaisuus sopii kaikille muotoilu- ja maker-pedagogiikkaan liittyvästä opetuksesta kiinnostuneille.


Details

Date: 4.11.2021

Time: 15:00 - 16:00 EET

Event type: Dialogue

Target group: Basic Education, Teachers, Leaders.

Tool for online-event: teams

Contact

Contact person: Noora Bosch

Email: noora.bosch@helsinki.fi

Phone number: -