Helsinki Education Week
Discuss and listen

Keskustelutilaisuus työvalmentajien palveluista Stadin AO:ssa

3.11.2021 at 14:00 - 15:00 EET
language Online Login to participate

Tämä keskustelutilaisuus liittyy "Työvalmentajien palvelut Stadin AO:ssa"-Thinglink - pohjaiseen tapahtumaan, jolla on oma tapahtumasivusto Education Week 2021:ssä.

Tässä keskustelutilaisuudessa keskustellaan vapaamuotoisesti työvalmentajien palveluista Stadin AO:ssa. Osallistujat voivat tulla paikan päälle Teamsiin tapaamaan Stadin AO:n työvalmentajia ja keskustella heidän kanssaan vapaasti keskiviikkona 3.11. klo. 14.00 - 15.00 välillä. Osallistujat voivat myös esittää työvalmentajille mieltä askarruttavia kysymyksiä liittyen työvalmennukseen. 

Ennen keskustelutilaisuutta osallistujien toivotaan tutustuvan Thinglink-pohjalla toteutettuun tapahtumaan, jossa Stadin AO:n työvalmentajien palveluita ja työnkuvaa esitellään monien erilaisten videoiden avulla.

Keskustelutilaisuus on tarkoitettu opettajille, opiskelijoille, työpaikkaohjaajille ja kaikille muillekin työvalmennuksesta kiinnostuneille, jotka haluavat saada lisätietoa työvalmentajien palveluista Stadin AO:ssa suoraan työvalmentajilta itseltään. 


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFkYTMzY2MtMDg2Ni00Mjk3LWFiYTEtMzRiMTc0MjgxZmNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235d439eb-8fa0-42d6-89bc-7acbdc497f30%22%2c%22Oid%22%3a%22189ba510-9b0b-43ec-8824-1bb2c1a54c12%22%7dDetails

Date: 3.11.2021

Time: 14:00 - 15:00 EET

Event type: Discuss and listen

Target group: Vocational, Adult students, Teachers, Parents, Open event.

Tool for online-event: teams