Helsinki Education Week
Visit and explore

Kasvun ajattelutapa oppimisen tukena

4.11.2021 at 14:00 - 15:30 EET
language Online Login to participate

Tapahtumassa käsitellään ihmisen ajattelutapoja (mindsets), ja niiden yhteyttä motivaatioon, oppimiseen ja koulukasvatukseen. 

Kasvattajien on hyödyllistä tuntea Carol Dweckin teoria kahdesta ajattelutavasta, ymmärtää sen keskeiset käsitteet, kasvun ajattelutapa (growth mindset) ja muuttumaton ajattelutapa (fixed mindset), ja tunnistaa ajattelutapoja käytännössä. Kasvun ajattelutavassa uskomus on, että ihminen voi oppia erehdyksistään ja kehittyä koko elinkaarensa ajan. Haasteiden edessä lamaantuminen ja virheiden peittely liittyvät puolestaan muuttumattomaan ajattelutapaan. Kasvattaja voi omalta osaltaan tukea oppimista ja kasvua ymmärtämällä omaa ajatteluaan ja toimintaansa, sekä käyttäen kasvun ajattelutapaa tukevaa pedagogiikkaa opetuksessa. Tapahtuman aikana ajattelutapoja käsitellään teorian, tutkimuksen ja käytännön näkökulmista. 

Kasvava Mieli -tutkimushankkeessa kehitämme harjoitusohjelmaa alakoulun vanhempien luokkien oppilaille. Kasvun ajattelutapa voi osoittautua tärkeäksi yläkouluun siirryttäessä. Jätämme aikaa oman ajattelun herättelylle ja ideoinnille, sekä yhteiseen keskusteluun. Tämä tapahtuma soveltuu kaikkien asteiden opettajille sekä rehtoreille ja kaikille oppimisesta kiinnostuneille.

Tapahtumassa ovat mukana Growing Mind -hankkeen johtaja, professori Kai Hakkarainen ja Innokas -verkoston projektipäällikkö Laura Salo Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.

Details

Date: 4.11.2021

Time: 14:00 - 15:30 EET

Event type: Visit and explore

Target group: Basic Education, Upper secondary school, Vocational, Teachers, Leaders, Parents, Open event.

Tool for online-event: teams