Helsinki Education Week
Do and try

Helsingfors virtuella svenska vecka: Elever och lärare i frågesport (sändningen börjar kl 13.15)

3.11.2021 at 13:00 - 14:00 EET
language Online Login to participate

Helsingin virtuaalinen ruotsalaisuuden viikko:
Maikat ja oppilaat visailevat ruotsiksi Helsinki-aiheisessa tietovisassa

Lähetys Helsinki-kanavalla ja tietovisa alkaa klo 13:15, mutta Seppo.io-ohjelmaan kannattaa kirjautua hyvissä ajoin.

Helsingin kaupunki juhlii ruotsalaisuuden viikkoa (svenska veckan) omalla ohjelmalla Helsinki-kanavalla keskiviikkona 3. marraskuuta klo 13:15. Ohjelman formaatti on leikkimielinen tietovisa, joka on suunnattu erityisesti Helsingin yläkouluille. Kaikki kiinnostuneet voivat kuitenkin seurata ohjelmaa Helsinki-kanavalla.

Visassa testataan yleistä Helsinki-tietoutta ja samalla voi hauskalla tavalla harjoitella ruotsin kielen osaamistaan.

Ohjelmassa kilpailevat opettaja suomenkielisestä koulusta ja opettaja ruotsinkielisestä koulusta sekä kisaan seppo.io:n kautta liittyneet Helsingin yläkoulujen oppilaita. Visailun lomassa näytetään tietoiskuja ja keskustellaan. Monivalintakysymysten lisäksi on tehtäviä, joissa kuvia yhdistetään ja käytetään karttaa. Ohjelman tarkoitus on edistää yhteisöllisyyttä. Leikkimielinen tietovisa nostaa esille ruotsin kieltä ja kaksikielisyyttä osana kaupunkielämäämme ja muistuttaa siitä, että ruotsin kielen taito tuo nuorille monia hyviä mahdollisuuksia jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Tietovisan avaa Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen, joka myös antaa osallistujille ensimmäisen tehtävän. Ketkä pärjäävät visailussa paremmin, maikat vai oppilaat?

Ohjelman kieli on pääosin ruotsi.

Ohjelman kesto on noin 30 minuuttia

Huom!

  • Lähetys ja tietovisa alkavat kl 13.15 mutta kannattaa liittyä Seppoon hyvissä ajoin!
  • Ohje peliin: Virtuella svenska veckan -ohje suomeksi. Ohje lähetetään osallistujille myös sähköpostilla viimeistään keskiviikkona 3.11.
  • Tietovisaan osallistuvien oppilaiden on seurattava Helsinki-kanavan lähetystä samaan aikaan kun osallistuvat itse visaan Seppo.ion kautta.
  • Helsinki-kanavan lähetyksessä näytetään videoita, joiden perusteella Seppoon on laadittu tehtäviä. Jos ei seuraa lähetystä, ei saa tarvittavat tiedot tehtävien ratkaisemista varten.

Linkki Helsinki-kanavan lähetyssivuun:
https://www.helsinkikanava.fi/fi/web/helsinkikanava/player/event/home?eventId=128130003

***

Helsingfors virtuella svenska vecka:
Elever och lärare tävlar i frågesport om Helsingfors

Sändningen på Helsingforskanalen och frågesporten börjar 13.15 men det lönar sig att logga in på Seppo.io i god tid.

Helsingfors stad firar svenska veckan med ett eget program på Helsingforskanalen onsdagen den 3 november klockan 13.15. Programmets format är en lekfull frågesport som riktar sig särskilt till Helsingfors högstadier. Men alla intresserade kan följa programmet på Helsingforskanalen.

Frågesporten testar allmänna kunskapen om Helsingfors och samtidigt kan den som inte talar svenska som modersmål öva sin svenska på ett roligt sätt.

I programmet tävlar en lärare från en finskspråkig skola och en lärare från en svenskspråkiga skola samt elever i Helsingfors högstadier som ansluter sig på distans via seppo.io. I programmet ingår dessutom videoinslag och diskussion. De som tävlar får flervalsuppgifter, kombinerar och löser uppgifter med en karta. Programmets syfte är att öka vår samhörighet. Den lekfulla frågesporten lyfter fram svenskan och tvåspråkigheten som en del av vårt stadsliv och påminner om att kunskaper i svenska ger unga många goda möjligheter för fortsatta studier och arbetslivet.

Helsingfors stads borgmästare Juhana Vartiainen öppnar tävlingen och ger också tävlingens första uppgift. Vem klarar sig bättre i frågesporten, lärarna eller eleverna?

Programmets språk är huvudsakligen svenska

Programmets längd är cirka 30 minuter

OBS!

  • Sändningen och frågesporten börjar klockan 13.15 men det lönar sig att logga in på Seppo i god tid.
  • Instruktioner om hur du ansluter dig till Seppo: Virtuella svenska veckan -anvisningar till spelledaren
  • Eleverna som deltar i frågesporten måste följa sändningen på Helsingforskanalen samtidigt som de deltar i frågesporten via Seppo.fi.
  • Uppgifterna i Seppo bygger på videor som visas i sändningen på Helsingforskanalen. Elever som inte följer med sändningen får inte den information de behöver för att kunna lösa uppgifterna.

Länk till Helsingfors kanalens sändningssida:
https://www.helsinkikanava.fi/sv/web/helsinkikanava/player/event/home?eventId=128130003

Details

Date: 3.11.2021

Time: 13:00 - 14:00 EET

Event type: Do and try

Target group: Basic Education.

Tool for online-event: other