Network and co-create

Teknologiakontti x Äänimatto

3.11.2023 at 12:00 - 13:30 EET
Venue: Helsinki Education Hub
place Venue Login to participate

Tuo oppijaryhmäsi kokeilemaan uutta Äänimattoa ja kokemaan pilkahdus uuden teknologiakontin toiminnasta!

Jyväskyläläinen CareUs on kehittänyt uuden lasten ja nuorten kehitystä ja oppimista tukevan Äänimaton, jonka käytössä yhdistyy kehollinen liike ja vuorovaikutus muiden kanssa.

Äänimatto on herkillä ääniä tuottavilla sensoreilla varustettu matto. Äänimatolla voi vaikka soittaa eri instrumentteja, tallentaa omia ääniä tai luoda äänimaisemia omiin tarinoihin. Äänimatto antaa oivan mahdollisuuden oppiaineiden väliseen integraatioon. Vain mielikuvitus on rajana!

Työpajassa käydään käytännön esimerkkien avulla läpi äänimaton äänimaailmaa ja pohditaan erilaisten äänien käyttömahdollisuuksia opetuksen tukena. Tavoitteena on antaa yleiskuva uudenlaisen teknologisen innovaation mahdollisuuksista tukea pedagogisten tavoitteiden saavuttamista.

Työpajassa oppijoista tulee tuotekehittäjiä ja he pääsevät yrityksen kanssa kehittämään tuotetta. Oppijat ovat työpajassa aktiivisia toimijoita, jotka antavat jatkokehitysideoita ja palautetta tuotteen toimivuudesta. Työpajassa pääsee harjoittelemaan yrittäjyyskasvatukseen kuuluvia tietoja ja taitoja.

Äänimatto on yksi teknologiakontissa testattavista ratkaisuista.

Tapahtuma on suunnattu koululuokille, jotka osallistuvat tapahtumaan opettajansa kanssa yhdessä.

HUOM! Jos ilmoittaudut luokkasi kanssa, muista ilmoittaa itsesi sekä lisää ryhmän koko osallistuvaa luokkaasi vastaavaksi "lisää ryhmä"-painikkeesta!

Helsinkiin ollaan perustamassa uusi teknologiakontti, joka toimii kokeilu- ja kehittämisalustana uusimmille opetusteknologioille. Kontti tulee kiertämän Helsingin päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia mahdollistaen tasa-arvoisemman pääsyn uusimpien oppimisteknologioiden pariin. Kontissa järjestetään pienimuotoista työpajatoimintaa, jossa eri-ikäiset oppijat pääsevät olemaan mukana tuotekehitysprosessissa antaen palautetta ja jatkokehitysvinkkejä kehitteillä olevista tuotteista. Teknologiakontin toiminta käynnistyy vuoden 2024 alkupuolella.

Details

Venue Helsinki Education Hub Runeberginkatu 14-16, Helsinki, Finland

Date: 3.11.2023

Time: 12:00 - 13:30 EET

Event type: Network and co-create

Target group: Daycare, Preschool, Basic Education.

Contact

Name of the organisation: Business Helsinki

Contact person: Severi Tonttila